Nära 500 dog i trafiken 2007

avTitti Jersler, Tobias Österberg

NYHETER

Tioprocentig ökning från förra året

Omkring 490 personer beräknas ha omkommit i trafiken under 2007, enligt Vägverkets allra senaste siffror. Det är en ökning med cirka tio procent från året innan.

Vägverket konstaterar att det finns ett klart samband mellan högkonjunktur och många olyckor i vägtrafiken.

– Det förekommer i en högkonjunktur flera olika typer av resor. Det gäller bland annat nöjesresor. Flera orutinerade förare är ute på våra vägar, fortsätter Ingemar Skogö.

Aftonbladets bil- och trafikreporter Robert Collin tror att de ökade siffrorna kan bero på slumpen.

– Den ökade trafiken är säkert en av orsakerna bakom statistiken. Men mycket kan även bero på slumpen. För tio år sedan hade vi också ett sådant här år med ökad dödsstatistik. Man trodde då att det var början på en trend, men siffrorna gick ner igen till nästa år, säger Robert Collin.

Nytt hastighetssystem

Olyckorna har ökat på alla typer av vägar men mest på mindre vägar och så kallade 50-vägar i tätorterna.

För att bryta utvecklingen jobbar Vägverket vidare med de satsningar som inletts de senaste åren.

– Det gäller bland annat mitträckesseparering och bättre vägrenar. I år kommer vi framför allt att införa ett helt nytt hastighetssystem där farterna ska anpassas efter vägarnas standard, säger Ingemar Skogö.

Alkoholkonsumtionen ökat

Vägverket tror att ytterligare en orsak till ökningen kan vara att motorcyklarna och mopederna har blivit fler. Även alkoholkonsumtionen beräknas ha ökat och tillsammans gör dessa faktorer att fler liv krävts i trafiken. För att komma till rätta med problemet har Vägverket bland annat planerat att sätta upp 100 nya kameraskåp under året.

– Här tycker jag att Vägverket slår huvudet i väggen. De har inget annat recept på att lösa problemen, säger Robert Collin.

Gedigen kampanj

Collin menar istället att Vägverket bör satsa på en gedigen kampanj som kan förändra attityderna i trafiken.

– Unga pojkar måste lära sig att inte köra när de druckit, unga föräldrar måste lära sig att se upp vid övergångsställen och ungdomar att de inte ska röra sig ute i mörkret utan reflexer, säger Robert Collin.

Viktigt är också att all fokus läggs på själva bilkörningen, menar Collin.

– Nästan alla bilolyckor beror på att någon gör fel. Ofta på grund av att förare fokuserar på allt annat, som att prata med barnen, byta cd-skiva och sms:a. Man måste lära folk att det är farligt att vara i trafiken och att man måste vara väldigt försiktig, säger han.

Högst 240 döda

Det höga olyckstalet i fjol går starkt emot nollvisionens etappmål som var att få ned antalet till högst 240 döda under 2007.

– Vi har en arsenal med verkningsfulla åtgärder, men sammantaget gjorde vi för lite och vi kom i gång för sent, medger han.

En analys som Vägverket gjort av trafiksäkerhetsarbetet de senaste tio åren visar att antalet döda i trafiken minskat med omkring 150 personer per år sedan 1996. Bland de verkligt effektiva åtgärderna är utbyggnaden av mötesfria vägar som påbörjades i slutet av 1990-talet. På nio år har 170 mil tvåfältsvägar fått mitträcken. Dessa vägar anses i dag vara lika säkra som motorvägarna och räddar nu cirka 45 liv varje år.

Omkring 125 personer dödas varje år i trafiken på grund av att de druckit alkohol, men andelen har minskat något de senaste tre åren som en följd av polisens nykterhetskontroller.