Hårdare tag mot fildelare

Så vill regeringen värna om upphovsrätten

Internetleverantörer ska tvingas av domstol att lämna ut en IP-adress, som använts för olaglig fildelning, till den som har rättigheterna till materialet.

Lena Adelsohn Liljeroth och Beatrice Ask.
Lena Adelsohn Liljeroth och Beatrice Ask.

Regeringspartierna har nu enats i frågan kring fildelning, skriver justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Svenska Dagbladets debattsida.

De har kommit fram till att man inte kan avskaffa upphovrätten på nätet.

”Vi behöver istället stå upp för att musiker, författare, filmskapare och alla andra rättighetshavare har rätt till sitt eget material. Självklart måste de ha rätt att ta betalt för sitt arbete också på internet”, skriver de på SvD.

Måste bevisa

Den som äger rättigheterna måste kunna bevisa att ett internetabonnemang har använts för intrång, påpekar de.

”Ett utlämnande av informationen får bara ske när en domstol har beslutat om detta. Det ska också krävas att rättighetshavaren har presenterat bevisning om att det aktuella internetabonnemanget har använts för intrång”, skriver de på SvD.

Inte stänga av

Regeringen gör däremot tummen ned för den så kallade Renforsutredningens förslag om att internetleverantörerna ska kunna stänga av abonnenter som upprepade gånger laddar ner film och musik utan tillstånd.

”Många har påpekat att avstängning av ett abonnemang är en ingripande åtgärd, som kan få allvarliga följder i ett samhälle som vårt där tillgång till internet är en avgörande välfärdsfråga.”

Regeringen kommer därför inte att gå vidare med det förslaget, skriver Ask och Adelsohn Liljeroth.

Publisert: