Cirka 1 500 dör varje år i bröstcancer

NYHETER

Bröstcancer står för nästan 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor.

Men överlevnaden ökar – och ny teknik gör det lättare att hitta fall tidigt.

2005 dog 1 541 kvinnor och 8 män i bröstcancer.

Docent Ingvar Andersson, Universitetssjukhuset MAS, Malmö ger fakta om bröstcancer:

Hur många drabbas?

– Ungefär 7 000 per år.

Hur många överlever?

– I dag överlever 70–80 procent.

Börjat sjunka

Ökar antalet fall av bröstcancer?

– Det har ökat under lång tid, vi såg en fördubbling från mitten av 70-talet – men på senaste tiden har det börjat sjunka igen. Det beror på att fler kvinnor förr tog hormoner i klimakteriet, och en stor del av den ökning vi såg berodde på det. Men man fann att hormonerna inte hade den förebyggande effekt man trott på hjärt-kärlsjukdom och benskörhet, medan de däremot ökade risken för bröstcancer. Konsumtionen har minskat 30–40 procent, och man tror att minskningen av bröstcancer till stor del beror på det.

Blir äldre

Hur många dör?

– Dödligheten ligger ganska konstant på runt 1  500 per år. I princip betyder det en minskning, eftersom vi blir allt äldre.

Vad beror det på att allt fler överlever?

– Dels har behandlingarna förbättrats, dels betyder mammografin att fler fall upptäcks tidigare. Nu screenas kvinnor upp till 74–75 års ålder.

Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Hur är det med p-piller?

– P-piller ger en väldigt liten riskökning, speciellt de moderna med låga hormondoser.

Andra riskfaktorer?

– Tidpunkten för första graviditet spelar in – den som får barn sent i livet löper större risk för bröstcancer. Den som inte fött barn löper också större risk. Risken ökar med åldern. Det är mycket ovanligt med bröstcancer upp till 25–30 års ålder. Sedan ökar risken efter hand.

– Det finns även en viss ärftlighet.

Bättre teknik

Finns det något nytt vad gäller behandling eller screening?

– Vi har börjat testa en förbättrad digital mammografi, tomosyntes. Det är en skiktröntgen, en förenklad datortomografi. Det är mycket lovande! Det finns starka indicier på att man får ytterligare tidigare diagnos med den tekniken. Jag tror att inom de närmaste åren finns den som screeningteknik överallt.