Här minskar våldsbrotten mest

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ny statistik från Brå visar på lokala skillnader

Ni som bor i Mullsjö, Mellerud och Karlsborg kan glädja er lite extra i dag.

Det är nämligen på dessa orter som antalet anmälda våldsbrott per person har minskat mest.

Det visar preliminär kommunstatistik från Brottsförebyggande rådet.

Under perioden 2002 till 2007 ökade antalet våldsbrott per capita mest på orterna Ydre, Högsby och Färgelanda.

I Ydre kommun i Östergötlands län ökade antalet anmälda våldsbrott från 25 till 158 under den aktuella tidsperioden, vilket innebär en ökning med 532 procent.

Det visar Brås preliminära kommunstatistik som nyhetsbyrån Siren har tagit del av.

Felipe Estrada, chef för forsknings- och utvecklingsenheten vid Brå, har inte möjlighet att kommentera enskilda kommuners siffror. Men han säger till aftonbladet.se att det kan finnas flera skäl till att enstaka orter kan sticka ut lite extra i statistiken.

– Om man exempelvis har en lyckosam satsning lokalt för att synliggöra våldsbrott kan det ge tydliga effekter i statistiken. I Malmö har man drivit ett projekt som precis har vunnit pris. Där har man som framgångsmått haft just att fler kvinnor som utsätts för våld vågar polisanmäla. Då får man en kraftig ökning av synligt våld i Malmö. Men det betyder inte att fler kvinnor utsätts för våld, säger han.

Anmält våld ökar

Minst antal anmälningar om våldsbrott per person under 2007 gjordes i Karlsborg, Götene och Ydre.

Flest antal anmälningar per person gjordes inte helt oväntat i storstadsregionerna.

Ökar de anmälda våldsbrotten i Sverige?

– Ja, siffrorna ökar. Den polisanmälda misshandeln har ökat kontinuerligt i Sverige under flera decennier, säger Felipe Estrada.

Enligt Felipe Estrada finns det dock fortfarande ett stort mörkertal.

– Forskningen och våra trygghetsundersökningar visar att det bara är en minoritet av alla våldshandlingar som sker mot allmänheten som faktiskt polisanmäls. Endast 33 procent av dem vi intervjuade i trygghetsundersökningen som sade sig ha blivit utsatt för våld hade polisanmält det.

Kan man se att någon slags våldsbrott ökar mer än annan?

– Misshandeln ökar väldigt kraftigt och är också den dominerande brottstypen bland våldsbrotten. Även sexualbrott och rån ökar men är mindre vanliga i statistiken än misshandel.

Den 31 mars offentliggörs BRÅ:s officiella statistik för brottsligheten 2007.

Publicerad: