Vem är Anders Eklund?

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-29

Thommy Johansson en bloggande 56 årig gubbe som ibland skriver om vad han tänker.

Om man kunde förvandlas till en teskedsgumma. Då skulle jag sitta under Anders Eklunds skjortkrage och kolla vad han gör. Om man kunde telepati. Då skulle jag scanna av hans tankar. Inte för att döma! Inte för att äcklas! Inte för att visa avsky mot ett bestialiska beteende! Visst är det fördjävligt det som hänt, men bakom dessa dåd finns en människa. Det som tar min energi är hur han är funtad och hur mycket han avviker mot det normala. Tidigare straffad för sexualbrott men - vad jag förstått – utan diagnos på allvarlig psykisk störning. Inte heller något som pekar mot ett förståndshandikapp som sätter käppar i hjulet.

En normal, tillbakadragen och arbetsam person är en bild. En annan är att han till vardags är sexuellt provocerande. Att visa snorren för kvinnlig mackpersonal verkar ju inte helt juste. Vem är han och vad skiljer honom från dig och mig? Visst, vi skulle inte kunna göra vad han gjort. Varför blev det som det blev? Vad räddar oss och vad ställer till det för honom? Tänk om min teskedsgummetid och den telepatiska förmågan kunde ge svaren. Då skulle jag se till att det inte upprepades. För ett kan man nog vara säker på; Att utan svar och utan adekvata metoder kommer vi att mötas av fler Anders Eklund och fortsätta uppröras över dåd på barn som Engla. Hur kunde det ske? Hur ansvarig är han? Har samhället och vi andra något ansvar?

Det är inte ovanligt med en skev syn på sexualitet och rätten till denna. Många vuxna (företrädesvis män) har ett instrumentellt (partnern är ett objekt, en sak, ett verktyg för egna syften) förhållningssätt till sex och i förlängningen makt. Ur en folder från ECPAT kan man läsa att 400-600 traffickingoffer årligen fraktas till Sverige. En flicka berättar att hon såldes till flera män innan hon lyckades fly. I fattiga länder ges kan vissa turister att ta för sig och leva ut sina sexuella fantasier på ett sätt som inte vore möjligt här hemma. Det finns otaliga bevis för att Anders Eklund existerar i olika former och valörer. Prostitutionen, barnsexhandel, trafficking och en del bilder på nätet är verksamheter som lockar personer som till viss del är som AE. Den verksamheten domineras inte av missanpassade enstöringar. Snarare utgör de ett tvärsnitt av samhället, från affärsmän i medelåldern till den unge arbetssökanden. Frågan kvarstår: Vem är Anders Eklund?

Thommy Johansson