Regeringen får fortsatt lågt betyg

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-13

...men omdömet har förbättrats sedan förra undersökningen

Förtroendet för regeringen ökar sedan förra undersökningen, men är fortfarande lågt. Bilden är taget vid ett annat tillfälle.

Svenska folket fortsätter att ha dåligt förtroende för regeringen, skriver opinionsinstitutet Skop i en rapport på söndagen.

Omdömet har dock förbättrats något sedan förra undersökningen i oktober. Samtidigt ökar också förtroendet för socialdemokraternas alternativ.

Skop frågade i december i fjol tusen personer om de tycker att regeringen ”gör ett bra eller dåligt jobb”. De tillfrågade fick också svara på huruvida de anser att en socialdemokratisk regering ”skulle göra ett bättre eller sämre jobb”.

44 procent svarar att regeringen gör ett ganska bra eller mycket bra jobb, två procentenheter mer än i oktober. 35 procent anser att regeringen gör ett ganska dålig eller mycket dåligt jobb, vilket är en procentenhet mer än förra undersökningen.

40 procent anser att socialdemokraterna skulle göra ett mycket eller lite bättre jobb än allianspartierna. Det är två procentenheter fler än i oktober. 25 procent svarar att socialdemokraterna skulle sköta jobba litet eller mycket sämre än allianspartierna, en minskning med tre procentenheter sedan förra undersökningen.