Statens finanser blir sämre

NYHETER

Statsministern: Utrymmet för reformer kan påverkas

De svenska statsfinanserna är på väg att försämras. Finanskrisen dämpar den ekonomiska tillväxten och försvårar fortsatta försäljningar av statliga tillgångar, skriver Riksgälden.

Riksgälden räknar med ett överskott i statsbudgeten på 148 miljarder kronor i år, vilket är 15 miljarder kronor lägre än i den senaste prognosen. För 2009 sänker Riksgälden prognosen för budgetsaldot med 106 miljarder kronor vilket då ger ett underskott på 23 miljarder kronor. Riksgäldens första prognos för 2010 visar på ett underskott på 35 miljarder kronor.

Skattesänkningar påverkar

Konjunkturnedgången kommer att påverka statens finanser genom lägre skatteinkomster. Den svenska ekonomin kommer troligen att visa nolltillväxt nästa år, skriver Riksgälden. Läget på arbetsmarknaden ser betydligt sämre ut nu än för fyra månader sedan.

Skatteinkomsterna påverkas också av regeringens planerade skattesänkningar som träder i kraft nästa år.

I Riksgäldens antaganden om statens finanser finns inga ytterligare privatiseringar, försäljningar av statliga bolag.

– Vi har svårt att se att regeringen skulle kunna genomföra några privatiseringar under 2009 och 2010, säger Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren vid en presskonferens.

”Från en styrkeposition”

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar Riksgäldens prognoser på att staten kommer att gå med underskott de närmaste åren.

– Vi får naturligen försämrade statsfinanser av att konjunkturen vänder ned, men det är från en väldig styrkeposition, säger han.

TT: Finns det risk för att besparingar kommer att krävas?

– Vad vi vet nu så finns inte i vår bedömning att det ska behövas, men det kan påverka utrymmet för nya tillkommande reformer.

Reinfeldt fick också frågor om vad som kommer att hända med den planerade försäljningen av statliga bolag. Inför valet satte den borgerliga alliansen upp sex företag på listan över försäljningar under mandatperioden.

– Vi är aktsamma med detta och låser oss inte i någondera riktning, säger Reinfeldt.

– Det ska vara ett bra pris och ett riktigt tillfälle.

TT