Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.
Foto: Polisen
Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.

”Det är förståeligt”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Rikspolischefen inte förvånad över läsarnas bristande förtroende för polisens arbete

Polisens utredningar kring Engla och Pernillafallet i Falun har avslöjat en rad brister i metoderna.

Och tre fjärdedelar av läsarna svarar i dag nej på aftonbladet.se:s fråga ”Har du förtroende för polisen”.

Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.
Foto: Polisen
Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.

– I det större perspektivet tror jag ändå att allmänheten har bra förtroende för polisen, säger Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.

När frågan ställs i samband med ett aktuellt och på många sätt tragiskt och upprörande fall tycker inte Svenson att det är konstigt att många är kritiska. När polisen sedan själva har erkänt att man kanske har gjort fruktansvärda misstag och att dessa måste utredas blir möjligen förtroendet i det korta perspektivet lidande.

Men Svenson säger att andra mer vetenskapligt genomförda undersökningar visar att polisen åtnjuter högt förtroende från allmänheten.

– Det är bara sjukvården som svenska folket har mer förtroende för. Sedan kommer polisen, säger Bengt Svenson. Jag vill inte föregripa den internutredning som pågår och som ska visa om polisen har gjort misstag, men långsiktigt tror jag ändå att det har mindre betydelse för förtroendet ifall det har gjorts misstag. Det som är mycket viktigare är hur allmänheten uppfattar att man bemöts av polisen.

Att polisen dessutom själva tagit initativ till att utreda sina egna metoder kan dessutom bidra till ett tvärtom ökat förtroende.

– Jag tycker att ett sådant agerande signalerar professionalism och att vi tar kritik på allvar och att polisen värnar rättssäkerheten. Finns det överhuvudtaget en misstanke om att fel har begåtts så ska det utredas.

En sak som polisen fått kritik för är hur man hanterar och behandlar tips. Polisens register har anklagats för att vara stenåldersmässiga.

– Vi måste ständigt utveckla våra rutiner och våra register måste förbättras, håller Svenson med om. Men det är att göra det för enkelt för sig att säga att allting bara beror på bristande ekonomi. Vi måste också ha bättre system som är effektiva och rationella att använda.

Publicerad: