HD: "Manga är inte barnporr"

Högsta domstolen bedömer teckningarna som fantasier

Översättaren och Mangaexperten Simon Lundström, 37, frikänns för barnpornografibrott.

Teckningarna anses vara pornografiska och föreställer barn – men rör sig om fantasifigurer, anser Högsta domstolen.

Därför ogillas tingsrättens och hovrättens domar.

Mangamålet handlar om 37 japanska serieteckningar som fanns hemma hos en översättaren och Mangaexpert. Både tingsrätt och hovrätt tolkat teckningarna som barnpornografiska.

Är fantasifigurer

I domen konstateras att teckningarna i och för sig får anses pornografiska och att de föreställer barn. Men det rör sig om fantasifigurer som inte kan misstas för verkliga barn.

"En kriminalisering av innehav av teckningarna skulle därför gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den begränsning i yttrandefriheten och informationsfriheten som straffbestämmelsen innebär. Enligt en tolkning av straffbestämmelsen i överensstämmelse med regeringsformen ogillas därför åtalet", skriver HD i den friande domen. 

En av de 39 bilderna omfattas dock enligt Högsta domstolen av straffbestämmelsen om innehav av barnpornografi. Den bedöms verklighetstrogen. Innehavet av denna enda bild anses dock försvarligt, och den tilltalade frikänns därför även i den delen.

"Jag är ingen sliskig pedofil"

Aftonbladet har inte nått översättaren och Mangaexperten Simon Lundström, 38, för en kommentar. I en intervju med Sydsvenskan sa han tidigare, efter att ha dömts av Svea hovrätt:

– Jag är kulturvetare, och Sveriges ledande expert på japanska serier. Jag är översättare med lång erfarenhet, jag är ingen sliskig pedofil som sitter och försvarar något oförsvarligt. Det borde vara uppenbart för alla.

Lundström kritiserar lagen som använts för att döma honom i tingsrätt och hovrätt, eftersom han anser att den lyfter ut något från yttrandefrihetsgrundlagen och alltså är en grundlagsändring, utan att den har behandlats som en sådan.

Tecknaren: "Finns inga offer"

Svenska PEN-klubben, Författarförbundet, Journalistförbundet och Seriefrämjandet har uttalat sitt stöd för Simon Lundström.

För en månad sedan publicerade Aftonbladet Kultur en unik intervju med Arino Hiroshi, tecknaren av mangabilderna som domen avser. Han erkänner själv att teckningarna är pornografiska och föreställer flickor i 12-13-årsåldern.

– Jag känner inte till svensk lagstiftning, men enligt min åsikt är det viktigaste att det inte finns något konkret offer. Jag är i grunden emot att kontrollera fantasier så som tecknade serier och tecknad film. Sådant gör mig lite misstänksam, sa han i intervjun.

"Används av pedofiler"

Cecilia Wallin Carlsson, jurist hos Uppsalapolisen, arbetar med att utreda dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Hon uppger att hon stött på fall där liknande material använts för att förmå barn att ställa upp på sexuella handlingar.

– Det som är viktigt att särskilja är ju seriefigurer som är fantasifigurer från mänskliga. I det ärendet jag stött på var det en mangafilm och det var tydligt med mänskliga kroppar. Den användes för att förevisa för en liten flicka på 8 år för att hon skulle ställa upp på handlingarna.

– Lagstiftningen är egentligen väldigt tydlig: om det varit ett verkligt barn eller ett fotografi på ett verkligt övergrepp som varit förlaga. Med den nya tekniken är det också är väldigt enkelt att göra om fotografier till teckningar och då missar vi verkliga övergrepp, om vi måste bläddra förbi dessa teckningar, säger hon till Aftonbladet.

Vill se över lagen

Även om domen är friande efterlyser Wallin Carlsson en översikt av lagstiftningen.

– Debatten har varit för stor för att man ska nöja sig med en dom från högsta domstolen. Lagstiftaren borde se över lagstiftningen på området, för hur man ska se på detta i framtiden. Ett sätt om man förtydligar är om det är teckningar så är det ringa barnpornografibrott, så att det blir skillnad i straffpåföljden beroende på vad man har för material.

Barnpornografichef nöjd

Björn Sellström, chef för barnpornografigruppen i Stockholm, håller inte med Wallin Carlsson.

– Det är möjligt att det finns fall där mangamaterial använts på sådant sätt, men jag känner inte till några och det hör absolut inte till vanligheten. Och ska man vara hård och krass. Någonstans måste gränsen gå för hur lagstiftningen används. Lagstiftningen riskerar att tappa i trovärdighet när man använder den på den här sättet, säger han till Aftonbladet.

Han är nöjd över HD:s dom.

– Jag tycker att tingsrätt och hovrätt övertolkat lagstiftningen. Jag kan inte se meningen i att se mangabilderna i ett barnpornografiskt perspektiv. Jag tycker det är onödigt. Det är på gränsen till provocerande mot de barn som blir utsatta för verkliga övergrepp. Sedan tycker jag inte heller att detta föreställer barn. Det är männniskoliknande varleser, men fantasifigurer.

Publisert: