Hägglund lovar ’Patrikpengar’

NYHETER

Utsatta pojkar ska få bättre vård

Foto: Göran Hägglund lovar Patrik Sjöberg mer insatser för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp. ”Vi behöver inventera vad som görs för de här killarna som kanske lider av egna skuldkänslor och bär med sig upplevelserna hela livet”, säger socialministern.

Övergreppen märkte ­Patrik Sjöberg för livet.

Nu har Göran Hägglund lovat honom en ny handlingsplan mot sexuell ­exploatering av barn.

– Varje unge som får hjälp är värt oändligt mycket, men hur många missar vi inte, säger social­ministern.

Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan ­Patrik Sjöberg kom ut med självbiografin ”Det du inte såg”. Gensvaret har varit enormt. Fortfarande hör människor som själva blivit utsatta av sig till den forne höjdhopparen.

– Varje gång jag föreläser kommer det fram någon som vill prata. Många gånger är det första gången de berättar.

– Men jag är ingen expert utan kan bara förstå hur de känner sig, säger han.

’Pojkar saknar stöd’

Enligt Sjöberg saknas det tillräckligt stöd i samhället för pojkar och män som någon gång utsatts för övergrepp. Visserligen finns ­organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, men för den som fyllt 18 och vill bearbeta händelser i barndomen är det betydligt svårare.

Tillsammans med RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér träffade Sjöberg därför socialminister Göran Hägglund (KD) i går för att framföra sina önskemål om hur vården kan förbättras.

– De institutioner och myndigheter som byggts upp de senaste 15 åren är uteslutande för kvinnor. De behövs, men offren är av båda könen, säger Åsa Regnér.

Delar av kravlistan lovar Göran Hägglund redan nu att uppfylla.

Nyligen kontaktade social­­departementet Socialstyrelsen för att se om de kan lägga ett större fokus på just pojkar och män i den översyn som ­redan görs kring hur personer som utsatts för våld blir bemötta i ­vården.

Handlar det om sjuk­vården?

– Ja, säkert en hel del. Men också stöd till ideell verksamhet och resurser till psykiatrin, säger Hägglund.

Boken blev terapi

Aftonbladet kan dessutom avslöja att det i höstbudgeten, som presenteras om tre veckor, finns en satsning på en ny handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Den senaste gjordes 2007.

För Patrik Sjöberg blev boken och föreläsningarna ett slags terapi.

Flera pusselbitar har ­fallit på plats vad gäller det stundtals ­destruktiva liv han levt.

– Jag har förstått att det är ganska vanligt för någon som blivit utsatt.

Hit riktas pengar

En ny handlingsplan mot sexuell exploatering av barn, inklusive sexuella övergrepp, ska tas fram. Målen från 2007 kvarstår men kompletteras. Påbörjas under hösten.

Finansinspektionen får i uppdrag att undersöka hur bankerna ska tvingas redovisa sina bolånemarginaler, det vill säga bankens vinst på bolån.

400 högskoleplatser för blivande civilingenjörer och högskole­ingenjörer till 2018. Kostnad: 214 miljoner kronor.

I dag presenterar alliansledarna den hittills största satsningen inför alliansens åttaårsjubileum i Linköping. Allt pekar på att det handlar om Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping.

Kravlistan från Patrik Sjöberg och RFSU till regeringen

Gör översyn av vad som i dag görs för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp.

Diskutera med kommuner och landsting om vilket ansvar de har för pojkar och män som ­någon gång blivit utsatta för sexövergrepp.

Öronmärk pengar till ett nationellt program för stöd och behandling av pojkar och män. ­Programmet ska även sprida kunskap och bryta tabun kring dessa övergrepp.

Uppföljning av insatserna.