Så många fler miljarder vill Försvaret ha

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Bild från försvarsövningen Aurora 17, som hölls i höstas.
NYHETER

Försvarsbudgeten behöver öka från dagens 53 miljarder kronor till 75-85 miljarder kronor år 2025, enligt Försvarsmaktens perspektivstudie.

2035 bör budgeten uppgå till 115 miljarder kronor.

Organisationen bör öka från dagens 50 000 personer till 120 000 personer. Det förslaget till kraftig expansion föreslår Försvarsmakten i dag, när den presenterar det långsiktiga behovet.
Den föreslagna storleken ska kunna möta olika typer av hot och ett väpnat angrepp mot landet oavsett var det sker.

– Säkerhetsläget blir allt mer osäkert, säger konteramiral Jonas Haggren på en pressträff vid försvarshögkvarteret.

Fler krigsförband

Försvarsorganisationen behöver växa med fler krigsförband, armébrigader, ny materiel, nya förmågor och mer personal för att kunna försvara Sverige 2035, framhåller han.

Perspektivstudien är inte en plan utan ett underlag för den politiska beredningen och för den strategiska inriktningen av försvaret. Tre nyckelförmågor har identifierats och lagts till grund för att verka krigsavhållande samt för att motverka och begränsa konsekvenserna av antagonistiskt gråzonagerande och väpnat angrepp:

Förmåga till en uthålligt aktiv gråzonshantering.

Förmåga att påverka en angripare i alla domäner och över hela djupet.

Förmåga till uthålliga försvarsoperationer på eget territorium.

Fler stridsflygplan

Studien tar sikte på tiden efter 2020 och fram till år 2035. Exempelvis behövs det också, enligt Försvarsmakten, fler armébrigader än dagens två, fler korvetter, ubåtar och stridsflygplan samt utökade resurser för ledning och logistik.

Studien, som formellt kallas perspektivstudien, kommer vart femte år och är ett viktigt underlag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om den försvarspolitiska inriktningen för 2021–2025.

ARTIKELN HANDLAR OM