Åtal för homohets ogillas av HD

NYHETER

Dömdes i hovrätten för inlägg skrivna av andra personer

Högsta domstolen friar Leif Liljeström som tidigare dömts för medhjälp till hets mot folkgrupp.

Mannen driver en hemsida med fundamentalistisk kristen inriktning. Han har tidigare dömts i hovrätten till en månads fängelse för inlägg om homosexualitet som skrivits av andra personer.

”Bör straffas med döden”

– Har domen kommit? En friande dom? Jaha, ja det är skönt. Jag hade faktiskt det på känn. Jag gjorde som kristna gör och frågade Gud. Då upplevde jag en känsla av att det skulle gå bra, sade Leif Liljeström till TT strax efter det att domen meddelats.

Högsta domstolen (HD) skriver i sitt domskäl att även om de inlägg som en besökare skrivit objektivt överskrider gränsen för hets mot folkgrupp kan det i det här fallet inte anses ha varit uppenbart för Liljeström. Bland annat skrev en besökare att ”de män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg”.

Öppen debatt

Inläggen har dock publicerats i ett diskussionsforum med rubriken ”Sodomi” och har enligt HD ”skett inom ramen för ett samtal mellan personer som aktivt valt att söka upp webbsidan och gästboken”. De hänvisar även till förarbetena till bestämmelsen om hets mot folkgrupp ”att det inte faller inom det straffbara området att endast citera och diskutera religiösa urkunder” och ”sådana påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt inte skall omfatta av kriminaliseringen”

Delade meningar

Två av justitieråden, Per Virdesten och referent Ella Nyström, var skiljaktiga och ville fälla Leif Liljeström för hets mot folkgrupp.

I den skiljaktiga meningen skriver de att ”uttalandena är långt överskridande gränsen för en saklig debatt och får betecknas som grovt kränkande för gruppen homosexuella”.

Meddelandena hade skickats in av en annan person. Men i samma sekund som de postades förlorade insändaren möjligheten att påverka spridningen av dem genom att ta bort dem. De skiljaktiga justitieråden menar, att eftersom Leif Liljeström inte tagit bort meddelandena så har han bidragit till spridningen. Därför bör han dömas som gärningsman.

TT