Finansinspektionen kan stoppa Obol

NYHETER

Hotas av böter

Finansinspektionen (FI) anser att Obol har bedrivit en otillåten verksamhet i Sverige. Nu kan det bli rättsliga åtgärder för det skandalomsusade bolaget.

Finansinspektionen har i sin granskning av Obols verksamhet i Sverige fått in uppgifter som inte stämmer överens med vad bolaget själv har uppgett.

Enligt Obol har verksamheten har upphört men FI: s utredning finner inget stöd för detta.

– Vi tycker inte att de har besvarat våra frågor tillfredställande, säger Helena Östman, informationschef, FI.

Därför överväger FI nu rättsliga åtgärder mot bolaget i form av böter om de inte upphör med verksamheten.

Obol har på sig till den 12 februari att komma med synpunkter på utredningen. FI kommer att avgöra ärendet även om inte Obol svarar.

Maria Soläng