Klas Bergenstrand var riksåklagare i tio år

NYHETER

Klas Bergenstrand utsågs till chef för Säpo i april 2004.

Tidigare arbetade han i många år som riksåklagare.

Klas Bergenstrand hade en lång erfarenhet inom svenskt rättsväsende när han tillträdde som chef för Säkerhetspolisen, Säpo i april 2004.

Under åren 1982-84 var Bergenstrand byråchef vid Rikspolisstyrelsen. Därefter arbetade han på justitiedepartementet men återvände till Rikspolisstyrelsen 1988 där han blev kvar i fyra år. Mot slutet var han ställföreträdande rikspolischef. Sedan utsågs han till rättschef på justitiedepartementet för att bara två år senare tillträda tjänsten som riksåklagare.

Där blev Klas Bergenstam kvar i tio år.

Moderniserade Säpo

2004 utsågs han av regeringen till generaldirektör och chef för Säpo. Bergenstrand har lett arbetet med att modernisera Säpos organisation och arbetsmetoder. Bland annat förstärkte han terrorismbekämpningen. Han såg också till att skyddet av personer i den svenska statsledningen förbättrades.

Klas Bergenstrand lämnar efter sig hustru och två barn.

Han blev 61 år gammal.

Johanna Melén