Vanligt med farliga ämnen på företag

NYHETER

Två miljoner ton farliga ämnen användes av 120 företag i länet under 2005. Kemikalierna är så skadliga att de inte bör användas alls.

Länsstyrelsen har vänt sig till ett stort antal företag i Västra Götaland som frivilligt fått redovisa hur mycket kemikalier de använt under 2005.

– 441 företag svarade. 120 av dem har använt sammanlagt ett hundratal farliga ämnen, säger Elisabeth Lindqvist på Länsstyrelsens miljö­enhet.

Ungefär 2 miljoner ton farliga ämnen och kemikalier användes i området under 2005.

– Det handlar om ämnen som är så farliga att de bör bytas ut. De är cancerogena, mutagena eller hormonpåverkande, säger Elisabeth Lindqvist.

Kan påverka miljö och människor

Dessa ämnen klassas som utfasningsämnen och målet är att de ska bytas ut mot mindre farliga alternativ.

– Det farliga är när de här ämnena kommer ut och kan påverka människor och miljö, säger Elisabeth Lindqvist.

För att minska användningen av de farliga ämnena planerar Länsstyrelsen nu en kampanj.

– Under 2007 ska vi driva på företagen när det gäller att byta ut de farliga ämnena, säger Elisabeth Lindqvist.

Fakta/Ämnena som används mest

Karolina Vikingsson (.se)