Lärarstudent plagierade uppsats

NYHETER

Avstängs från utbildningen i fyra månader

Den 30-åriga studenten hade bara en termin kvar på sin lärarutbildning. Då upptäckte läraren att hon plagierat två andra uppsatser.

Kvinnan är nu avstängd från Karlstads universitet i fyra månader.

Den 30-åriga kvinnan gick sista året på lärarutbildningen på Karlstads universitet. När det var dags att skriva examensarbetet valde hon att plagiera två andra personers uppsatser.

Fusket upptäcktes av handledaren som fattade misstanke när eleven hade svårt att hitta material och veckan efter lämnade in en fullständig uppsats.

Saknade kunskaper

Studenten har erkänt att hon kopierat texter från examensarbetena utan att ange varifrån hon hämtat texterna. Anledningen ska ha varit att hon inte haft de kunskaper som krävts.

Disciplinnämnden anser att studenten bör veta hur man skriver ett examensarbete eftersom det var hennes sista termin på utbildningen. Man beslutade därför att stänga av studenten från all verksamhet på Karlstads universitet i fyra månader, till den 11 mars 2008.