Satt oskyldigt inspärrad - i 7 år

Publicerad:
Uppdaterad:

Elitidrottare friad från grov våldtäkt på barn – läkaren som vittnat ändrade sina uppgifter

I sju år har han suttit inspärrad, dömd för grova våldtäkter på en 8-årig flicka.

Nu har han fått en ny rättegång och friats – efter att en läkare ändrat sitt vittnesmål.

– Det kommer att handla om skadestånd på flera miljoner, säger mannens advokat Mikael Nilsson.

Svea hovrätt beslutade i veckan att 45-åringen omedelbart ska släppas ut från den slutna psykvården och man upphäver domen för grov våldtäkt.

– Han är mycket lycklig och har kunnat tillbringa de senaste dagarna med sin familj, säger Mikael Nilsson.

Lägenheten kvar

– Han har också kvar sin lägenhet som han betalt hyran för under alla år.

År 2000 anmäldes mannen, som varit en framgångsrik elitidrottsman, för grov våldtäkt mot en då åttaårig flicka.

– Han har stoppat snoppen i mig, sa hon i förhören.

En överläkare konstaterade att flickan hade ärrbildningar i underlivet som tydde på att hon haft samlag.

Vårdades på rättspsyk

Mannen nekade men dömdes för grov våldtäkt till sluten psykiatrisk vård.

Domen byggde på flickans berättelse som styrktes av ärren i underlivet.

– Han har förvisso psykiska problem, men inte värre än att det kan skötas inom öppenvården, säger Mikael Nilsson.

– Han mådde dåligt och orkade inte överklaga domen, han tyckte det var bättre att få vård än fängelse.

– Han anklagades även för att vara pedofil, men har aldrig visat tendenser på detta eller behandlats för det.

Sedan domen 2001 har mannen suttit inspärrad på en sluten psykiatrisk avdelning.

För två år sedan, när flickan fick mens, uppstod vissa problem.

– Hon undersöktes då av samma läkare som tidigare vittnat om hennes ärr. Men nu upptäckte läkaren att det i stället handlade om en mycket ovanlig missbildning i underlivet, säger advokat Nilsson.

Kan inte ha samlag

Missbildningen gör att flickan inte kan genomföra samlag.

Den kvinnliga läkaren kontaktade åklagaren för att höra om hennes vittnesmål från 2001 hade haft stor betydelse för domen mot mannen. Det hade det och hon ändrade då sina tidigare uppgifter.

– Jag gjorde naturligtvis vad jag ansåg vara rätt, säger hon till Aftonbladet.

Hennes nya uppgifter resulterade i att den dömde mannen kunde begära resning och han fick en ny rättegång.

– Hade uppgifterna om missbildningen varit kända vid den första rättegången hade mannen aldrig blivit dömd, säger Mikael Nilsson.

Men tingsrätten i Västmanland valde att än en gång fälla honom för grov våldtäkt.

– Vi överklagade till hovrätten som nu friar honom och har beslutat att han ska släppas.

Hovrätten konstaterar att flickan, som nu är 15, haft svåra trauman i sitt liv, bland annat hittade hon sin syster död efter ett självmord. Rätten säger också att hon under förhören utsatts för ledande frågor.

Upphäver domen

Eftersom det viktigaste ”beviset” mot mannen – ärrbildningen – inte längre finns så bygger misstankarna nu enbart på vad flickan berättat. Och det anser inte hovrätten vara tillräckligt för att döma mannen.

”Bevisningen i målet utgörs i allt väsentligt av den tilltalades och målsägandes uppgifter, som helt skiljer sig åt”, skriver man i domen.

Därför upphäver hovrätten den sju år gamla domen och beslutar att mannen ska släppas fri.

– Han har fått sju år av sitt liv förstört, säger advokat Mikael Nilsson.

– Så fort domen vunnit laga kraft kommer vi att börja arbeta med en skadeståndsansökan. Den kommer att handla om betydande belopp, som riktmärke kommer vi att använda oss av Joy Rahman.

Rahman frikändes 2002 efter att ha suttit åtta år i fängelse, oskyldigt dömd för mord. Han fick 10,2 miljoner kronor i skadestånd.

Nu upptäckte läkaren att det handlade om en mycket ovanlig missbildning i underlivet.

Han har fått sju år av sitt liv förstört. Det kommer att handla om betydande belopp.

Pelle Tagesson

Publicerad: