Sjukhus får skarp kritik

NYHETER

Rutiner ifrågasätts efter Johanna Sällströms död

MALMÖ. Det var för många läkare inblandade i vården av skådespelaren Johanna Sällström.

Och oklart vem som hade ansvaret.

Socialstyrelsen kritiserar nu sjukhuset.

Foto: Orkade inte leva Den kända skådespelare Johanna Sällström begick självmord i sitt eget hem i mitten av februari.

På kvällen den 13 februari i år tog Johanna Sällström, 32, sitt liv i sin lägenhet i Malmö. Samma dag hade hon kommit hem på permission från den psykklinik där hon vårdats i exakt tre månader.

Läkaren som beviljade henne permissionen ansåg inte att det fanns någon risk för att hon skulle begå självmord – trots ett tidigare beslut om tvångsvård, bland annat eftersom det då fanns risk för att hon ”allvarligt skulle skada sig själv”.

Anmälan

I somras gjorde sjukhuset en Lex-Maria-anmälan. Socialstyrelsen är nu klar med sin utredning, men har sekretessbelagt såväl hela utredningen som det beslut man fattat angående eventuell kritik mot sjukvården och Johanna Sällströms olika läkare.

Aftonbladet har på annat sätt tagit del av beslutet.

l Socialstyrelsen inte är nöjd med hur Johanna Sällströms sjukjournaler ser ut. De var så omfattande att det var svårt för de olika läkarna att få en överblick av hennes situation.

Ingen internutredning

Man ifrågasätter också klinikens rutiner för att utse en läkare som ansvarig för patienten.

Man vill dessutom att det tydligare ska framgå vad som ingår i att vara patientansvarig läkare.

Socialstyrelsen kritiserar också att psykiatrin inte gjort någon intern utredning efter Johanna Sällströms död.

Inom en månad vill man ha en rapport om vilka åtgärder som görs.

Chefen för psykvården på sjukhuset i Malmö, Herman Holm, vill inte uttala sig om själva utredningen av Johanna Sällströms död.

– Men vi är glada för kritiken vi får, säger han.