Skadad när han skulle hindra olycka

Foto: Hemvärnet landstiger i närheten av Rävholmen där granatolyckan inträffade igår.
NYHETER

Det befäl som skadades av granatsplitter under en hemvärnsövning i Göteborg under torsdagen, tycks ha klarat sig bra.

– Jag har pratat med honom både under torsdagen och fredagen, säger överstelöjtnant Lars-Gunnar Olsson, övningsledare.

Mannen grep in när en skarp granat hamnade på fel ställe för att hindra att en än värre olycka inträffade.

– Han har fått ett tiotal granatsplitter i kroppen, berättar Lars-Gunnar Olsson. De sitter i armar, axel, bak i ryggen och i ena benet.

Det var en handgranat modell 90 som användes vid övningen.

– Den har ett riskområde på 90 meter, säger Lars-Gunnar Olsson.

I granaten finns små kulor som sprids när den detonerar.

Oklart varför granaten hamnade fel

Varför befälet klarade sig så bra som han trots allt gjorde är oklart.

– Kanske var det för att han var så nära granaten, det kan ibland vara bättre i sådana här fall, säger Olsson.

Någon förklaring till varför granaten hamnade fel under övningen har försvaret inte redovisat. Befälet fördes i ambulansflyg till Sahlgrenska universitetssjukhuset där han vårdades på intensivvårdsavdelning.

Skadorna beskrevs till en början som allvarliga men mannens tillstånd förbättrades och beskrevs på fredagen av sjukhusets pressjour som stabilt.

TT