Franke leder lärarutredning

NYHETER

Det blir Högskoleverkets tidigare chef, Sigbrit Franke, som ska utreda hur den nya lärarutbildningen ska utformas.

Utredningen väntas pågå i drygt ett år. Enligt tidigare presenterade direktiv ska den nya lärarutbildningen på nytt leda fram till specifika examina, i huvudsak enligt tidigare välkända linjer som förskollärare, lågstadielärare, mellanstadielärare, och så vidare.

Dagens utbildning leder fram till en examen, oavsett om den utbildade läraren sedan ska jobba i förskola, grundskola eller gymnasium. Stora delar av utbildningens innehåll är dessutom gemensamma, och alla som går ut har också behörighet för forskarutbildning.

TT