Nu flyr vi - till facket

NYHETER

Rädslan för alliansen skrämmer arbetarna

Rädslan för den borgerliga alliansen skrämmer arbetarna - till facket.

-Vi har redan sett en ökad medlemstillströmning, säger Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurang.

Foto: "vi behövs mer än någonsin" Ella Niia är ordförande i Hotell- och restaurangfacket, som sedan regeringsskiftet fått fler medlemmar, tvärtemot vad alla trodde.

Förbundets medlemmar hör till de sämst betalda på arbetsmarknaden. Många lever under existensminimum, trots att de jobbar. Otrygga anställningsförhållanden och dåliga arbetstider är vanliga.

Branschens anställda har därför pekats ut som förlorarne när den nya regeringens politik träder i kraft. Bland annat stiger avgiften till a-kassan från 97 till 364 kronor i månaden och avdragsrätten för a-kassa och fackavgift slopas.

-Vi ser en ökad medlemstillströmning, bilden är densamma över hela landet, säger Ella Niia.

-Förklaringen verkar vara att folk är förbannade och vill att vi ska göra något. Många är oroade över hur de ska klara sig nu.

Behövs mer nu

Ännu så länge syns heller inte någon förlust av redan fackligt anslutna. Tidigare beräkningar har talat om att förbunden kan tappa var femte medlem till följd av den borgerliga alliansens förslag.

-Men nu säger många medlemmar att de inte tänker gå ur facket eftersom vi behövs mer än någonsin nu.

-Om man ser det här enbart som en plånboksfråga ska ingen behöva säga att de inte har råd att vara med i a-kassan eller facket. Sänkningen av inkomstskatten tar ut höjningen av avgifterna, säger Ella Niia och påpekar samtidigt att förbundet bestämt att inte höja medlemsavgiften under kommande avtalsperiod.

Anette Holmqvist