Statskassan kan förlora 60 miljarder

Skatteverket efter dom i Regeringsrätten: Bolagsskatten blir i princip frivillig

Efter en dom i Regeringsrätten riskerar statskassan att förlora över 60 miljarder kronor årligen.

– Bolagsskatten blir i princip frivillig, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.

– Enligt våra analyser förlorar statskassan redan nu runt tio miljarder om året. Skräckscenariot är att det kan uppgå till 60 miljarder när de stora bolagen börjar tillämpa den här metoden, säger Bäckman.

Bakgrunden är att investmentbolaget Industrivärden fått rätt i Regeringsrätten i ett uppmärksammat skatteärende. Domen innebär att de stora bolagen kan undgå skatt genom att kvitta vinst mot ränteavdrag i nybildade dotterbolag. Bolag vars enda syfte är att minska skatten, enligt SVT:s Rapport.

Skatteflykt

– Vi trodde att skatteflyktsklausulen skulle kunna användas i det här sammanhanget, men Regeringsrätten bedömer detta som lagenlig konstruktion. Det är deras ställningstagande, säger Bäckman.

De koncerninterna transaktionerna har dock enligt Skatteverket ingen affärsmässig grund. De utgör inte inköp för att bredda eller fördjupa verksamheten, utan görs enbart för att undkomma skatt.

Totalt handlar det om tiotals miljarder som kan utebli från statskassan. Staten får i dag in runt 100 miljarder i bolagsskatt varje år. De största bolagen med över 100 anställda står för drygt 60 av dessa.

Följer utvecklingen

Finansminister Anders Borg var inte tillgänglig på julaftonskvällen, men hans pressekreterare Anna Charlotta Johansson kommenterar:

– Det är viktigt att lagar efterlevs och att man förebygger skattefusk. Regeringen följer utvecklingen i dessa avseenden och om det skulle visa sig att det finns behov av regelförändringar får man titta vidare på frågan. Det vill säga bereda frågan i vanlig ordning, säger Johansson.

Sofia Ström/TT