Skriv en artikel på Läsarbladet

NYHETER

Skriv om ett ämne du brinner för. Eller gör en intervju med en intressant person.

Visa upp något du åstadkommit och berätta hur du gjort.

Så här gör du för att medverka på Läsarbladet.

Nu kan du skicka in en artikel till Läsarbladet via vårt Forum. Du hittar länken till höger.

Här är några enkla tips som kan göra din artikel mer läsvärd, och ökar dina chanser att få med den i Läsarbladet.

Skriv gärna en ingress - några inledande rader som lyfter fram det viktigaste i artikeln och som lockar till mer läsning.

Gör gärna en intervju med en person som är intressant för det ämne du skriver om - använd talstreck (”pratminus” på journalistspråk) och låt personen berätta med sina egna ord. Försäkra dig om att personen vill medverka med namn och eventuell bild i Läsarbladet.

Skicka gärna in ett foto du tagit på personen du intervjuat – mejladressen är [email protected].

Sänd även med en bild på dig själv om du vill. Glöm inte att skriva vem som tagit fotot och försäkra dig om att det är okej att vi publicerar det i anslutning till din artikel.

Skriv gärna några rader om vem du är – namn, ålder, sysselsättning, bostadsort och intressen.

Kommentera redaktionens inlägg i Forum / Läsarbladet, eller starta en egen diskussion under Läsarartiklar. Skriv in eller klistra in din text. Kontrollera att ditt ordbehandlingsprogram inte skickar med "skräptecken".

Tyvärr kan vi inte erbjuda någon ekonomisk ersättning för artiklar och foton som publiceras på Läsarbladet. Men det är ett bra sätt för dig att nå en stor läsekrets, och kanske starta en debatt eller knyta nya kontakter.

Här skriver du in din artikel

I Forum kan du skriva in din artikel. Där kan också andra läsa den direkt, och kommentera. Alla artiklar blir på så sätt publicerade direkt.

Om du hittar en artikel du tycker är bra, kommentera den gärna.

På Läsarbladet kommer ett urval av artiklarna att publiceras i redigerad form.

Bloggare – se hit!

Lotta Holmström