Regeringen avskaffar fri entré på museer

NYHETER

Slopas från 1 januari 2007

Stockholm (TT)

Den fria entrén som införts på 19 statliga museer kommer att försvinna. Berörda museer har fått information om att reformen rivs upp, rapporterar Sveriges Radios program Kulturnytt.

– Vi har fått budgetpropositionen på delning och den enda fråga vi har att yttra oss om där är att den fria entrén kommer att slopas från och med den 1 januari 2007, säger ekonomichefen på Nordiska Museet, Karin Englund, till Kulturnytt.

Fri entré avskaffas för besökare över 19 år och beslutet gäller till exempel Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Världskulturmuseet.

TT