Kommuner nobbar ensamma flyktingbarn

NYHETER

Många saknar bostad

Under sommaren och hösten har mer än dubbelt så många ensamma flyktingbarn kommit till Sverige som normalt. I dag saknar många av dem bostad.

– Det är en väldigt prekär situation. De beräkningar som gjordes visade ju sig vara helt felaktiga, säger Gigi Isacsson på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sedan en lagändring den 1 juli i år är det kommunernas ansvar att ordna med exempelvis vård, god man och boende för de asylsökande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. För detta får kommunerna ersättning av staten. Problemet är att antalet flyktingar har varit kraftigt underskattat och därmed även antalet ensamkommande barn.

– Sista veckan kom det fyra barn om dagen i snitt. Det är en jätteökning. Det har kommit ett barn i veckan tidigare år, säger Ronny Magnusson på Migrationsverket.

Myndigheten söker nu med ljus och lykta efter bostäder åt dessa barn, men arbetet har gått trögt eftersom många kommuner helt enkelt säger nej.

– Många säger att de gärna hjälper till men att de inte har möjlighet. Det saknas personal, de klarar knappt att ta hand om de barn som redan bor i kommunen, säger Ronny Magnusson.

Detta har medfört att de fyra kommuner som tar emot barnen tillfälligt – Solna, Sigtuna, Mölndal och Malmö– är hårt ansträngda i dag. I fredags satt 98 barn i dessa fyra kommuner och väntade på besked om långsiktigt boende.

– De så kallade ankomstkommunerna skulle bara behöva ta hand om barnen under ett akut skede vilket skulle innebära max två–tre dagar, säger Sema Soer som är enhetschef för Malmö stads sociala jour, till Sveriges Radio Malmö.

Eftersom läget är akut har Malmö beslutat att inom en månad öppna ett nytt dygnet-runt-boende för de ensamma flyktingbarnen.

Bara under september kom 95 ensamma flyktingbarn till Sverige. De flesta har rest från Irak, Somalia och Afghanistan.

TT