Spaning gav ingenting

NYHETER

Polisen ändå säker på att paret från Båstad har mördats

Foto: I går finkammade ett 60-tal poliser vägen mellan Båstad och Hovs hallar.

Terrängen söder om Båstad finkammades på måndagen av ett 60-tal poliser på jakt efter offren för ett förmodat dubbelmord i början av året.

Ungefär 25 olika föremål togs om hand men inget som polisen ansåg vara särskilt intressant.

– Inga konkreta fynd, konstaterade Niklas Wilsson, polisens expert på metoden Managing Search Operation (MSO), efter flera timmars sökning.

Terrängen genomsöktes av grupper av poliser, som gick sida vid sida med bara cirka en meters lucka mellan deltagarna. Fem hundar, varav en kriminalsökhund, även kallad likhund, deltog.

Andra fynd

Måndagens sökande koncentrerades till ett cirka fem kvadratkilometers område i anslutning till vägen mellan Hovs hallar och Båstad.

– Allt talar för att både mannen och kvinnan har bragts om livet, säger spaningsledaren Tommy Lindén.

Även andra fynd som rör det försvunna paret skulle kunna vara väsentliga, betonar Tommy Lindén:

– Det saknas plånbok, glasögon och mobiltelefon.

Dåligt skick

Lindén understryker också att det förmodade dubbelmordet inte automatiskt är uppklarat om kropparna hittas. Kropparna kan i så fall vara i mycket dåligt skick.

– Avgörande är om det går att fastställa dödsorsak och om det finns något som kan knytas till den misstänkte.

TT, Punkt SE