Drogmedicin stjäls från länets sjukhus

NYHETER

42 anmälda stölder på tre år:
”I de flesta fall är det för eget bruk”

1 av 2

Trots nya säkerhetsrutiner fortsätter stölderna av narkotiska preparat på länets sjukhus.

Förra året polisanmäldes tolv stölder.

– I de flesta fall är det för eget bruk, säger Anders Andersson, säkerhetschef vid Danderyds sjukhus.

Årligen stjäls narkotikaklassad medicin från Stockholms läns sju akutsjukhus.

Totalt har 42 stölder polisanmälts de senaste tre åren, varav tolv stycken i fjol, visar Punkt SE:s kartläggning.

– Det handlar sällan om vidareförsäljning, utan om små mängder för eget bruk, säger Anders Andersson, säkerhetschef vid Danderyds sjukhus.

På Danderyds sjukhus polisanmäldes fem stölder förra året, trots att en rad säkerhetsåtgärder vidtagits för att minska svinnet.

– Vi har infört särskilda passagesystem där man måste ha access för att komma in i utrymmena. Men där stölderna skett har rutinerna helt klart brustit, och det är väldigt allvarligt, säger Anders Andersson.

Missbruksproblematik

På Södersjukhuset uppges tillgången till narkotikaklassad medicin vara hårt reglerad bland personalen. Där har man på tre verksamhetsår anmält fyra medicinstölder, varav inga alls i fjol.

– Det är inget vanligt förekommande. Vi har regelbundna kontroller av förbrukningen och varje uttag måste signeras. Men det är svårt att skydda sig helt och hållet mot svinn, säger Göran Modin, tillförordnad chef-läkare på Sös.

Enligt honom är det främst läkemedel med lätt narkotikaklassning som stjäls. Dit räknas olika typer av muskelavslappnande preparat och sömntabletter, exempelvis stilnoct.

– I de flesta fall finns en missbruksproblematik bakom, säger Göran Modin.

Enligt Sven Preger, chef-läkare på Norrtälje sjukhus, är det ytterst sällan personal avskedas.

– Det är väldigt ovanligt men vi polisanmäler alltid. Eftersom det oftast handlar om personer med problem sätter vi i första hand in behandling, säger han.