Ryssland hotar svenskt civilflyg

NYHETER

Rysslands ökade militära tryck på omvärlden hotar den civila luftfarten i Sverige.

Civilflyget gör nu allt för att undvika flyghaverier av den typ som var nära att inträffa i mars:

– Sedan dess har vi utvecklat samarbetet mellan försvaret och den civila luftfarten, säger Lars Eric Blad på Transportstyrelsen.

I en ny rapport från European Leadership Network konstateras att mer än 40 militära incidenter där Ryssland utmanat sina grannar har inträffat sedan Rysslands invasion av Krim.

– Det är en mycket oroande bild, enligt rapporten, som konstaterar att den militära spänningen har ökat.

Totalt listas 45 händelser i rapporten, bland annat nio där ryska flygplan orsakat incidenter strax utanför den svenska kusten.

En av de allvarligaste händelserna inträffade den 3 mars 2014, när ett ryskt signalspaningsplan var nära att kollidera med ett SAS-plan strax söder om Malmö. De 132 passagerarna på väg från Köpenhamn till Rom passerade bara 90 meter från det ryska planet, som hade transpondern avslagen.

Har utökat radarförsvaret

När transponderns signaler — som den civila trafikledningen kan ta emot — är avslagna kan bara försvarets radaroperatörer upptäcka flygplanet. En varning från försvaret till den civila flygtrafikledningen gjorde att en kollision kunde undvikas den 3 mars.

Sedan dess har antalet incidenter ökat där militära plan — inte bara ryska, utan även från andra länder — flyger med transpondern avslagen. Därför har radarsamarbetet mellan försvaret och den civila luftfarten ökat:

– Den händelsen har triggat allt vi gör, så att det inte ska inträffa igen, säger Lars Eric Blad, flygtrafiksakkunnig på Transportstyrelsen.

European Leadership Network har granskat över 40 militära incidenter mellan Nato och Nato:s partners, bland annat Sverige, de senaste åtta månaderna. En av de allvarligaste händelserna inträffade den 17 september, när två avancerade ryska attackplan kränkte svenskt luftrum. Två Gripenplan sattes in mot de ryska planen och efteråt beskrev dåvarande utrikesministern Carl Bildt händelsen som "den allvarligaste flygkränkning från rysk sida som ägt rum under de år jag varit utrikesminister”.

Ett mönster av provokationer

Efter Rysslands annektering av Krim och de efterföljande sanktionerna mot Ryssland syns nu ett mönster av ryska provokationer, enligt rapporten från European Leadership Network. I rapporten varnas för vad som kan hända i en nära framtid:

"En direkt militär konfrontation har kunnat undvikas hittills. Men den ryska aggressiviteten och västs beredskap att visa sig starkt ökar risken för en oavsedd eskalering."

Den ryske militäranalytikern Pavel Felgenhauer säger till Sky News att den ryska militära upptrappningen är en följd av USA:s och EU:s sanktioner:

– Det handlar om att skrämma européerna med ett ryskt krigshot, att detta kan bli nukleärt. Européerna måste göra eftergifter och fasa ut sanktionerna, ta hänsyn till Ryssland. Annars kan ryssarna bli riktigt elaka.