Grannfejd inte bra för hjärtat

Foto: God grannsämja minskar risken för hjärtinfarkt – medan ständiga bråk kan ha motsatt effekt.
NYHETER

Har det någon gång känts som att grannarna håller på att driva dig i en för tidig grav?

Ja, det kanske finns fog för oron. Forskare har hittat ett möjligt samband mellan god grannsämja och minskad risk för hjärtinfarkt.

Forskarna vid University of Michigan har följt drygt 5 200 personer, 50 år och äldre, under fyra års tid. Före studien fick de gradera sina relationer till grannarna ur flera olika perspektiv.

När studien utvärderades visade det sig att de som ansåg sig ha bättre grannar löpte en 18 procents mindre risk att drabbas av infarkt jämfört med dem som satte sämre betyg på grannarna, konstaterar forskarna i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Finns flera undersökningar

Men sambandet var inte statistiskt signifikant, varför Mikael Hoffman, chef för stiftelsen för läkemedelsepidemiologi, Nepi, anser att resultatet bör tolkas med stor försiktighet.

– Det finns flera epidemiologiska undersökningar som liksom denna pekar på ett möjligt samband mellan grannsämja och infarktrisk. Vad som är hönan eller ägget i det kan man dock fundera över. Kan andra problem som orsakar infarkt, som psykisk sjukdom, också orsaka bristande grannsämja?

TT