Larmet: Vanliga dieter fulla av gifter

Av: Karin Ahlborg

Publicerad:
Uppdaterad:

En ny studie mäter miljögifter i olika sorters dieter

Medelhavsmaten innehåller mer gifter
Foto: colourbox
Medelhavsmaten innehåller mer gifter

Vilken mat vi äter påverkar hur mycket miljögifter vi får i oss.

Enligt en studie vid Uppsala universitet bidrar LCHP samt den omhuldade Medelhavsdieten med mer miljögifter än andra matvanor.

Studien, som publicerats i nättidskriften Environmental International, utgår från 844 personer i 70-års åldern.

De har lämnat blodprov och under en vecka fört dagbok över vad de ätit och druckit.

Försökspersonerna har inte entydigt följt någon särskild diet men forskarna har delat in dem i kategorier som bäst stämmer överens med matvanorna:

Tre olika matvanor

•Medelhavsdiet, som består av mycket olja, fisk, grönsaker och frukt, mindre av kött och mejeriprodukter.

•Lågkolhydrat- och högprotein diet, med mycket kött och fisk och mindre av spannmål. Även kallad LCHP.

•''Vanlig mat'' eller vad Livsmedelsverket rekommenderar med mest spannmål, mycket grönsaker och måttligt med protein och fett.

Forskarna undersökte förekomsten av ett stort antal långlivade bekämpningsmedel, tungmetaller och polyklorerade bifenyler, PCB, som är en samling industrikemikalier.

Kvicksilver och bly

När man räknat bort viss annan påverkan, som rökning, fann forskarna att högprotein-dieten LCHP gav högre halter av några bekämpningsmedel, PCB:er och tungmetallerna kvicksilver och bly.

De som ätit mest medelhavslikt hade också högre halter av PCB:er, ett bekämpningsmedel och kvicksilver.

Livsmedelsverkskosten medförde lägre halter dioxin och bly och något högre halter av ett PCB och ett bekämpningsmedel.

Inga alarmerande halter

Det är 70-åringar som undersökts, kan deras tidigare matvanor spela in i resultatet?

– Många av de miljögifter vi analyserat ansamlas till viss del, tidigare kost kan spela in, och även andra omgivnings och livsstilsfaktorer, svarar Erika Ax, en av forskarna bakom studien.

Är det alarmerande höga värden av miljögifter?

– Nej, vi pratar om en låg bakgrundsexponering. Inget alarmerande utan vad man kan förvänta sig i en normal population.

Hur stor är skillnaderna mellan de ''högre'' och de ''lägre'' nivåerna ni uppmätte?   

– Svårt att ge ett enkelt svar på, vi har sett en ökad följsamhet till att exempelvis "LCHP-kost" sammanfaller med högre nivåer av vissa miljögifter.

Ni har inte undersökt deltagarnas hälsa för att se om den har påverkats av halterna miljögifter?

– Nej, vi har i den här studien inte tagit hänsyn till några hälsomarkörer. Och vi anser inte att de här dieterna på grund av de samband vi ser är skadliga. Medelhavskosten har tillexempel visat sig vara hälsosam både i svenska populationer och internationellt. Det är fortfarande viktigare att tänka på att äta hälsosamt än fundera på miljögifter i mat.

Publicerad: