FP-profiler i upprop mot juluppgörelsen

avLisa Röstlund

NYHETER

Folkpartiet bör dra sig ur decemberöverenskommelsen.

Det kräver nu nio tunga profiler inom Folkpartiet – och lägger en motion om saken till landsmötet i höst.

– Det är vår liberala plikt att rösta emot, säger en av dem, Jenny Sonesson.

Foto: KARIN TÖRNBLOM
Jenny Sonesson

Den 27 december slöt regeringen och Alliansen den så kallade decemberöverenskommelsen.

Sedan dess har missnöjet inom Alliansen bubblat, och partiledarna har kritiserats internt inom respektive parti. Nu skriver nio tunga FP-profiler, bland dem tidigare partisekreteraren Johan Jakobsson, under ett upprop i partiets medlemstidning Nu, för att landsmötet som hålls i höst ska rösta för att överenskommelsen ska ändras.

De anser att överenskommelsens kärna ska bort: att partierna som inte är i regering förbinder sig att lägga ned sina röster i budgetomröstningarna.

"Det finns scenarier där det framstår som orimligt att tillämpa denna princip", skriver profilerna, och tar exemplet att en vänsterregering skulle vilja inskränka äganderätten.

Därför lägger profilerna nu in en motion som ska röstas om på landsmötet.

"Bakbinder riksdagsledamöterna"

En av skribenterna, ex-riksdagsledamoten Agneta Berliner:

– Den här partiledaröverenskommelsen frångår de demokratiska spelreglerna där majoriteten i riksdagen styr. Riksdagen försvagas, det blir en maktförskjutning som kringsskär de folkvalda riksdagsledamöternas makt. Därför anser jag att landsmötet bör uttala att Folkpartiet frånträder överenskommelsen.

– Har vi en minoritetsregering så bygger det på att den regeringen samlar stöd för sin politik i riksdagen, eller att den i samtal med andra partier hittar lösningar som får majoritet i riksdagen. Inte på att partiledare hittar överenskommelser som bakbinder varje riksdagsledamot.

"Beslut togs utan öppenhet"

Tror du partiledningen skulle lyssna på landsmötet, om man röstar igenom att ändra överenskommelsen?

– Jag förutsätter att Folkpartiets ledning agerar i enlighet med de beslut som landsmötet, som är FP:s högsta beslutande organ, fattar.

Vad tror du konsekvenserna skulle bli om FP ensidigt drar sig ur?

– Det vill jag inte spekulera i.

Agneta Berliner är kritisk till bristen på öppenhet som föregått överenskommelsen.

– Kring motsvarande beslut som gäller förändringar av regler för den demokratiska processen, brukar vi i Sverige värna om långa, öppna processer med många och öppna diskussioner. Det kan man konstatera att så har inte skett i det här fallet.

"Blåslampa i häcken"

Jenny Sonesson, tidigare politisk sakkunnig hos EU-ministern, menar att det går emot ideologin att lova att inte rösta borgerligt i budgetfrågor.

– Om äganderätt och välståndsskapande krafter hotas är det en liberal plikt att rösta emot.

Hon ser chanserna att få igenom motionen på landsmötet som stora.

– Med tanke på hur usla opinionssiffror Folkpartiet har behöver vi profilera oss, och det här är ett sätt att bli en tydlig opposition.

Vad konsekvenserna blir om Folkpartiet drar sig ur vågar hon inte sia om, säger hon.

– Men någonstans är det så här: Vi är liberaler av en anledning. Om vi ser att något är dåligt samhällsekonomiskt så borde vi kunna få med oss de borgerliga partierna på det. Sverige behöver en opposition.

Riskerar man inte kastas tillbaka till situationen som rådde innan extravalet utlystes?

– Då vet ju regeringen att det här hotet finns, så i bästa fall blir det självsanerande: att man inte lägger förslag om exempelvis sex timmars arbetsdag. Det här kan bli en blåslampa i häcken på dem.

ARTIKELN HANDLAR OM