Coop återkallar margarin

avUlrica Andersson

NYHETER

Rester av lösningsmedel har hittats i Coops bordmargarin, som nu återkallas.

Livsmedelsverket ser allvarligt på det, men någon fara för hälsan är det inte för den som köpt produkten.

– Man skulle behöva äta kilovis per dag, säger Martin Lindblom vid Livsmedelsverket.

Foto: Coop
Margarinet som återkallas.

Rykten om att det finns lösningsmedel i margarin har fått Livsmedelsverket att undersöka saken närmare.

"Coop Lätt Bordsmargarin" i förpackningsstorlekarna 400 och 600 gram visade sig innehålla lösningsmedel i mängder som överskrider gränsvärdet.

– Det är ju företaget som ansvarar för att livsmedlen är säkra. Vi får utreda varför det var som det var i just den här produkten. Vi ser allvarligt på det och vi kommer att följa upp hur Coop hanterar det, säger Martin Lindblom, enhetschef vid Livsmedelsverkets kontrollavdelning.

"Skulle behöva äta kilovis"

Halterna är så pass låga att inte medför någon risk att konsumera margarinet, ens för små barn.

– Man skulle behöva äta kilovis per dag. Då skulle fettet vara farligare, säger Martin Lindblom.

Men halterna överstiger gränsvärdet och då är det olagligt att sälja, enligt honom.

När man gör margarin med vegetabiliskt fett används lösningsmedel för att få ut så mycket olja som möjligt.

– Det är egentligen inget konstigt, det är en godkänd process. Men det finns gränsvärden för hur mycket som får finnas kvar i de färdiga produkterna, säger Martin Lindblom.

Gränsvärdena bestäms gemensamt av EU-länderna och bygger på vad som är det lägsta man rent tekniskt kan uppnå.

– Kan man uppnå ett värde som är lägre än vad som är farligt ska man ändå uppnå det, säger Martin Lindblom.

"Används normalt"

Coop beklagar det som har inträffat.

– Vi har dragit in produkten. De kunder som har köpt produkten och vill lämna tillbaka den får göra det, säger Kristofer Myrevik, informationschef på Coop.

Han vill inte spekulera i exakt vad som kan ha gått fel. Men han utesluter sabotage.

Ämnena används normalt vid produktion men ska inte alls hamna i livsmedlen, enligt Kristofer Myrevik.

– Vi har startat en utredning med vår leverantör och håller en dialog med Livsmedelsverket. Vi ser allvarligt på det här, säger han.

Även hos andra företag har margarin visat sig innehålla spår av lösningsmedel, men där rör det sig om mängder som inte överstiger gränsvärdet. Ett förväntat resultat, enligt Martin Lindblom.