Nyheter

”Han kom för lindrigt undan”

Av: 

Susanna Nygren

NYHETER

Kvinnans advokat överklagar

Yaras morbror skulle ha dömts för mord. Det menar rättsexperten Sven-Erik Alhem som anser att Karlskrona tingsrätt varit feg när man gav mannen sex års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

– Mannen har brustit så flagrant som vårdnadshavare att han ska dömas för mord, säger Sven-Erik Alhem.

Den 31-åriga kvinnan har dömts till livstidsfängelse för mordet på 8-åriga Yara. Flickans morbror och vårdnadshavare fick ett betydligt lägre straff  – sex års fängelse för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Det är rättsexperten och tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem kritisk till.

– Han ska inte klara sig undan med den rubriceringen. Det är uppenbart att han har haft ett garantansvar för ett litet krigsskadat barn, säger han.

Åklagaren hade yrkat på att båda skulle fällas för mord trots att bara kvinnan har kunnat knytas till det dödliga våldet mot Yara. Mannen har nämligen i sin position som vårdnadshavare ett garantansvar att skydda henne från våld. Sven-Erik Alhem instämmer i detta och hävdar att mannen brustit så i sitt ansvar för Yara att han har gjort sig skyldig till mord. Han tycker det är konstigt att rätten har valt att hålla igen på den punkten.

– Man har ju konstaterat att det är väldigt nära ett uppsåtligt agerande från mannens sida, säger han.

”Därför kommer vi överklaga”

Den 31-åriga kvinnan vill, enligt advokat, Eric Widner, att hennes del i målet överklagas.

– Hon accepterar inte att rätten håller henne ansvarig för alla slag mot Yara. Därför kommer vi överklaga, säger Eric Widner.

Han är benägen att hålla med Sven-Erik Alhem i resonemanget att mannen borde fått ett mer kännbart straff.

– Jag tycker att det är lite oväntat att man gör så stor skillnad på mannen och kvinnan vad det gäller straffpåföljden, säger Eric Widner.

Mannens advokat, Christer Holmqvist, är inte förvånad över utfallet. Han och hans klient var beredda på att det skulle bli en fällande dom för grov misshandel. Däremot hade de ännu inte under tisdagseftermiddagen bestämt sig för att överklaga eller ej.

”Domen är fantastiskt välskriven”

Sven-Erik Alhem menar att det inte finns några tveksamheter – fallet måste upp i sin helhet i hovrätten.

– Jag tycker att det finns goda skäl för åklagaren att överklaga. Det mest naturliga för mig är att hela målet tas upp till prövning igen i hovrätten, säger han.

Hur det blir med den saken återstår att se. Åklagaren har tre veckor på sig att bestämma sig för om hon vill pröva hela fallet även i hovrätten.

– Domen är fantastiskt välskriven och den drar rimliga slutsatser. Vad det gäller kvinnan delar jag deras domskäl fullt ut. Däremot måste vi fundera på om jag ska begära hovrättens prövning vad det gäller mannen, säger chefsåklagare Pernilla Åström.

Även om det blir en ny dom i fallet Yara kommer historien inte ta slut för Pernilla Åström. Flickans öde har lämnat djupa spår hos den erfarne chefsåklagaren.

– Bilderna i huvudet av hennes skador kommer jag bära med mig resten av livet. Likaså tanken på vad hon har fått utstått innan hon somnade in.

ANNONS EXTERN LÄNK

20-50 % på nästan alla glas hos Cervera – handla här

Cervera

Publisert: