Mikael Sjöberg

Etableringslotsar tas bort

Av: 

Pär Karlsson

NYHETER

Arbetsförmedlingen har beslutat att omgående lägga ned systemet med etableringslotsar.

Myndigheten hänvisar till olaglig verksamhet bland lotsföretagen där delar misstänkts handla om rektyteringsverksamhet till terrorgruppen IS, avslöjar Expressen.

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen i ett uttalande. 

I morse meddelade Arbetsförmedlingen att man med omedelbar verkan stoppar systemet med så kallade etablerinslotsar, bland annat det förekommit oseriös och brottslig verksamhet hos oseriösa lotsföretag. Nu avslöjar Expressen att det bland den olagliga verksamhet som nu misstänks ingår rektyteringsverksamhet till terrorgruppen IS.

Generaldirektören Mikael Sjöberg säger att Säkerhetspolisen nu utreder en del av lotsföretagen. Till Expressen säger han att man fått indikationer på att det förekommit rekryteringsförsök till "våldsbenägna stridande grupper", men han vill inte gå in på detaljer om vilka grupper.

Systemet med etableringslotsar lanserades som en del av Alliansregeringens etableringsreform 2010. Målet var att lotsarna skulle fungera som en länk mellan en nyanländ och det svenska samhället. Den enskilde har fått träffa sin lots tre timmar per månad.

Men systemet har under åren kritiserats hårt, bland annat av Rikrevisionen för att lotsarna inte var tillräckligt fokuserade på att snabbt få nyanlända i jobb. Det ledde även till att den förra regeringen satte igång en översyn av systemet.

Systemet slopas

Det har även funnits problem med de privata lotsföretagen och Arbetsförmedlingens har årligen sagt upp 10-20 avtal. I slutet av 2014 hade Arbetsförmedlingen avtal med cirka 350 etableringslotsar och drygt 32 000 arbetssökande var en del av systemet.

I dag meddelar myndigheter generaldirektör Mikael Sjöberg att tjänsten med etableringslotsar avslutas

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Vi känner också en stark oro när det gäller säkerheten för såväl våra arbetssökande som arbetsförmedlare, säger Sjöberg i ett pressmeddelande.

Ska ersättas med andra insatser

Oron grundar sig i att Arbetsförmedlingen har sett en "påtaglig ökning" av klagomål från arbetssökande. Dessutom säger man att det förekommit oseriös och brottslig verksamhet hos oseriösa lotsföretag.

– Riskerna för felaktiga utbetalningar för denna tjänst är mycket stora. Som myndighet har vi ett ansvar att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Därför avslutar vi tjänsten etableringslots, säger Sjöberg.

Tjänsten med lotsarna ska enligt Arbetsförmedlingen ersättas med andra etableringsinsatser.

ANNONS

Upp till 25% på solskydd för alla hudtyper - MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Mikael Sjöberg

Arbetsförmedlingen