Fingrarna avslöjar hur mannen är

Visa mig dina fingrar och jag ska säga dig vem du är.

Åtminstone hur du behandlar din partner, om du är man.

Om du är kvinna och går i giftastankar bör du titta på din mans fingrar en extra gång – innan du trär på ringen.

Enligt kanadensiska forskare finns det nämligen ett samband mellan längdförhållandet av mäns pek- och ringfingrar och hur de är, speciellt mot kvinnor. Män med kortare pekfingrar och längre ringfingrar är i genomsnitt trevligare.

Sambandet tros komma av hur mycket manliga könshormoner fostret utsattes för i livmodern, något som har visat sig påverka längdförhållandet mellan dessa fingrar.

– Det är fascinerande att se hur mycket måttliga variationer av hormonnivåerna före födseln kan påverka ett specifikt beteende som vuxen, säger Simon Young, professor emeritus vid McGill University, till Science Daily.

Trevligare män

I den aktuella studien ingick 155 personer som varje dag i 20 dagar fyllde i ett formulär för varje social interaktion som varade i fem minuter eller längre.

Utifrån tidigare forskning klassificerades svaren sedan som antingen "agreeable" eller "quarrelsome", vilket ungefär kan översättas med "tillmötesgående" respektive "grälsjuk".

Det visade sig att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan längdförhållandet av dessa två fingrar och männens beteende. Män med korta pekfingrar (i förhållande till ringfingret) hade en tredjedel fler "agreeable"-beteenden och en lika stor andel färre av de beteenden som klassificerades som "quarrelsome".

– När de var med kvinnor var det mer sannolikt att dessa män lyssnade uppmärksamt, log, skrattade, kompromissade eller gav komplimanger, säger Debbie Moskowitz, professor i psykologi och en av forskarna bakom studien som publiceras i tidskriften Personality and Individual Differences.

Otrohetsfingrar

Detta är inte första studien som synar förhållandet mellan dessa fingrar.

En tidigare har visat att män med kortare pekfingrar har fler barn, vilket forskarna ser som ett tecken på att dessa män lever i mer harmoniska förhållanden, jämfört med män med längre pekfingrar.

Och nyligen publicerades en studie i Biology Letters där forskare vid University of Oxford går ett steg längre och hävdar att förhållandet mellan pek- och ringfingret till och med säger något om sannolikheten att vi, både kvinnor och män, är otrogna. Ju längre pekfingrar, desto större är sannolikheten att vi hoppar över staketet.

TT

Publisert: