Då hävs id-kontrollerna – så hanteras gränserna

Införandet av id-kontroller gjorde att antalet flyktingar till Sverige sjönk drastiskt.

Den 4 juli hävs kontrollerna i minst två veckor – och redan nu förbereder sig myndigheterna för att kunna erbjuda tiotusentals flyktingar ett värdigt mottagande, kan Aftonbladet avslöja.

– Vi har beredskap att snabbt kunna skicka ner förstärkningar till regioner som skulle behöva det, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen.

Under hösten och vintern upplevde svenskt flyktingmottagande ansträngningar som jämförts med situationen kring andra världskriget. I oktober och november sökte runt 9 000 personer i veckan asyl i Sverige och som mest 10 554 asylsökande under veckan 9 till 15 november.

Då införde regeringen tillfälliga gräns- och id-kontroller, vilket innebar att antalet asylsökande drastiskt sjönk.

De senaste veckorna har antalet legat mellan 600 och 700. Den senaste siffran från Migrationsverket säger att 563 personer sökte asyl mellan 2 och 8 mars.

Men förordningen om id-kontroller har en tidsbegränsning. Den 4 juli hävs kontrollerna, och en obligatorisk karenstid på två veckor inleds omedelbart. Om regeringen beslutar om det kan id-kontrollerna återinföras först 18 juli.

Svenska myndigheter förbereder sig därför nu för att återigen hantera en situation där tiotusentals flyktingar söker sig till Sverige. Migrationsverket är sammankallande myndighet och i förberedelserna finns även polisen, Försvarsmakten, Trafikverket, räddningstjänster och Region Skåne med berörda kommuner.

Kan bli personalbrist

Gränspolisen har en viktig roll för att säkerställa att id-kontrollerna genomförs genom kontroll av transportörer och har vid de tillfälliga gränskontrollerna fått förstärka upp med mycket extra personal.

För att klara av sommaren förbereder man sig redan nu – men varnar för att det kan bli personalbrist.

– Ett problem är att 4 juli är mitt i semestertider. För att polisen ska kunna utföra sitt uppdrag behöver vår personal också semester, vilket gör att vi under sommarmånaderna går med reducerad kapacitet. Det gör att om det skulle bli en kraftig inströmning av människor igen i sommar kommer vi att bli tvungna att ta ut personal på övertid och vidta andra åtgärder för att upprätthålla säkra gränskontroller, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen, Noa.

Någon prognos för hur många flyktingar som man tror försöker nå Sverige under de två veckorna i juli går inte att ge, enligt Patrik Engström.

– Det är viktigt att vi håller koll de två veckorna, men ännu viktigare är att hålla en kontinuerlig omvärldsbevakning fram till dess. Om den politiska utvecklingen i Tyskland förändras kan det påverka oss omedelbart, oavsett id-kontroller, säger Patrik Engström.

Omöjligt göra prognos

Utvecklingen i Tyskland ser han överlag som den största regulatorn för hur många flyktingar som når Sverige, men gränspolisens analytiker håller även noga koll på den politiska utvecklingen i exempelvis Turkiet, Grekland och Makedonien.

I januari skärpte Danmark sina gränskontroller mot Tyskland, men en förändring där skulle kunna få stora effekter även för Sverige.

– Sedan i september har vi sett både i Sverige och på europeisk nivå en jättestor förändring av lagstiftning, lagtolkning och politisk inriktning. Nu går det inte att prognostisera vad som händer andra veckan i juli då det är oerhört många parametrar som blandas in, säger Patrik Engström.

Länsstyrelsen i Skåne har sedan en tid tillbaka regelbundet återkommande samverkanskonferenser kring flyktingmottagandet där berörda myndigheter medverkar. I minnesanteckningar som Aftonbladet tagit del av framgår att karenstiden redan börjat planeras inför.

Migrationsverket bekräftar

Charlotte Jacobsson, presskommunikatör vid Migrationsverket, uppger att myndigheten har börjat planera för hur man ska hantera en eventuell ökning av flyktingar under id-kontrollernas uppehåll. Aftonbladet har däremot inte fått möjlighet att prata med någon ansvarig för planeringen.

Hos gränspolisen uppger man att det framför allt är viktigt att se till att ha tillräckligt mycket personal.

Patrik Engström förutspår att gränspolisen inom de närmsta 3-4 åren behöver dubblera sin personal.

– Vi befinner oss fortfarande i ett tillstånd som är den största utmaningen för svensk polis sedan andra världskriget. Det är också allmänpolisiärt med de stora migrationsströmmarna och den utmaningen har inte upphört.

I slutet av mars spikar polisen sin semesterplanering och för att lösa personalbehov kan man både flytta personal från övriga regioner, eller i värsta fall återkalla semester.

– Framför allt är det en fråga om resurser och infrastruktur, vilket vi såg i höstas. Att hantera fler ankommande på ett rättssäkert vis kräver mer personal då många människor ska kontrolleras och transporteras till Migrationsverket, säger Patrik Engström.

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert: