Ny prognos: Så många flyktingar kommer i år

avJonathan Jeppsson, Olof Svensson, TT

NYHETER

Migrationsverket sänker prognosen över hur många asylsökande som väntas komma till Sverige i år.

Huvudscenariot är 60 000 personer, en minskning med 40 000 sedan prognosen i februari.

Även kostnaderna för asylinvandringen beräknas minska kraftigt fram till och med 2020 – med 93 miljarder kronor.

Migrationsverket bedömde i början av februari att deras prognos då var så osäker att man inte ville kalla den för prognos. Men man räknade ändå med att upp till 140 000 asylsökande skulle kunna komma i år.

I den nya prognosen som presenteras i dag räknar myndigheten med 60 000 asylsökande – en minskning med 40 000 personer.

–Det ser just nu ut som om effekterna av EU:s och enskilda medlemsländers kontrollåtgärder håller i sig en tid, och att färre asylsökande därför kommer att nå Sverige i år, säger Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

– Vi kan dock inte helt räkna bort möjligheten att kontrollåtgärderna faller, eller att något annat oväntat sker, så att människor återigen kan ta sig genom Europa.

Migrationsverket arbetar som tidigare med tre olika scenario där 60 000 är huvudscenariot. Det högre scenariot är på 100 000, det lägre på 40 000.

"Det så kallade beredskapsscenariot på 100 000 asylsökande är inte just nu det mest troliga alternativet, men kan inte heller räknas bort helt", skriver Migrationsverket.

Minskar - med 93 miljarder kr

I progrnosen för de kommande åren fram till och med 2020, framgår att även statens kostnader minskar kraftigt jämfört med föregående prognos.

I ställer för 327 miljarder under fem år, landar nu den uppskattade kostnaden på 234 miljarder kronor – en minskning med 93 miljarder.

– Siffrorna är mer osäkra för det som ligger långt fram i tiden än det som ligger nära. Så långt fram som 2020 är det väldigt svårt med prognoser, men prognosen ska sträcka sig fem år, så ser vårt uppdrag ser ut, säger Johanna Måhlén, presskommunikatör på Migrationsverket.

Väntas öka

I dag kommer omkring 500-700 asylsökande i veckan, en siffra som kommer att öka under andra halvan av året enligt Migrationsverkets prognos. Det väntas däremot inte bli lika omfattande som i höstas.

"I planeringsscenariot på 60 000 asylsökande 2016 antas vägarna genom Europa öppnas upp något jämfört med nu, och de asylsökande antas också oftare använda andra resvägar än västra Balkanrutten", skriver myndigheten.

Sjönk kraftigt i början av året

Redan i början av året sjönk antalet asylsökande kraftigt, vilket berodde både på ökade gränskontrollåtgärder i EU och dåligt väder i Medelhavet. Den relativt låga nivån har sedan dess hållit i sig, vilket var vad Migrationsverket räknade med. Sedan den förra prognosen har flyktingarnas Balkanrutt stängts helt och EU:s flyktingsamarbete med Turkiet trätt i kraft.

Under det första kvartalet 2016 sökte drygt 9 000 asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 13 000 samma period förra året.

Skickas tillbaka

I Migrationsverkets högsta alternativ i februari räknande man med 140 000 asylsökande för hela året. Då utgick man från att antalet kan börja stiga först från och med maj om gränskontrollerna i Europa blir mindre effektiva.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har antalet migranter och flyktingar som tagit sig från Turkiet till Grekland minskat från 870 personer om dagen i mars till 130 om dagen i april. En viktig orsak är sannolikt samarbetet mellan EU och Turkiet. Det går ut på att migranter ska skickas till Turkiet om de inte vill söka asyl i Grekland, något som många inte vill eftersom de vill ta sig till andra EU-länder, som Tyskland och Sverige.

”På gränsen”

Om åtgärderna på Balkan, i EU och i Turkiet fortsätter att vara effektiva under året så trodde Migrationsverket i februari på runt 70 000 asylsökande.

Myndigheten påpekade dock att skillnaden mellan de olika alternativen framförallt beror på vad som händer under slutet av sommaren och i höst.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sade i samband med förra prognosen att Sverige måste sikta på det lägsta alternativet, det vill säga 70 000. Huvudalternativet på 100 000 är, enligt Johansson, på gränsen till vad Sverige klarar.

ARTIKELN HANDLAR OM