Här är gästlistan till prinsdopet

Av: Jill Sjölund, Karolina Strömbäck Horney

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Kate Gabor/Kungahuset
Prins Alexander verkar nöjd.

Här är gästlistan till prins Alexanders dop.

Främst släktingar och nära vänner till prins Carl Philip och prinsessan Sofia kommer vara på plats i kyrkan – och även en del politiker. Men Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt missar dopet.

Prins Carl Philips och prinsessan Sofias förstfödde, prins Alexander, döps i dag klockan 12 i Drottningholms slottskyrka.

Bland gästerna finns som väntat prinsparets familjer och vänner och representanter för regering och opposition. Även läkare och barnmorska har bjudits in till dopet, precis som många ur hovets personal.

Alla små kusiner kommer

Alla små kusiner – Estelle, Oscar, Leonore och Nicolas – kommer till kyrkan.

På gästlistan syns även bland annat partiledare från samtliga partier – förutom från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Både Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson missar alltså dopet.

– Jonas är upptagen på annat håll så han har inte möjlighet att närvara varken under dagen eller kvällen. Vid tiden för dopet sitter han i möte med sitt verkställande utskott, säger Sjöstedts pressekreterare Jessica Nordh.

Även Jimmie Åkesson har valt att prioritera andra åtaganden.

– Han uppvaktar genom att donera en summa till prinsparets stiftelse vars syfte bland annat är att motverka nätmobbning mot barn, säger Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge.

Vänner och familj som faddrar

Självklart kommer lillprinsens faddrar: kronprinsessan Victoria, prinsessan Christinas son Victor Magnuson, Carl Philips bästa vän Jan-Åke Hansson, Sofias barndomsvän Cajsa Larsson och Sofias äldsta syster Lina Frejd.

Bland titlarna på gästlistan märks även riksmarsalken, informationschefen, taffeltäckare och lokalvårdare.

Se hela listan på alla dopgäster.

Här är gästlistan till prins Alexanders dop

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prinsessan Estelle

H.K.H. Prins Oscar

H.K.H. Prins Carl Philip

H.K.H. Prinsessan Sofia

H.K.H. Prinsessan Madeleine

Mr Christopher O'Neill

H.K.H. Prinsessan Leonore

H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj

Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler

Friherre Carl Silfverschiöld

Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle

Herr Victor Magnuson och Fröken Frida Bergström

Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg

Fru Dagmar von Arbin

Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath

Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems

Mrs Carmita Sommerlath Baudinet

Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath

Herr Leopold Lundén Sommerlath

Fröken Anaïs Sommerlath

Fröken Chloé Sommerlath

H.K.H. Prinsessan Sofias familj:

Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist

Fru Lina Frejd

Fröken Sara Hellqvist

Fru Britt Rotman

Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman

Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren

Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland

HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria

Riksdagen

Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordföranden

Partiordförande Anna Kinberg Batra, (M)

Partiordförande Annie Lööf, (C)

Partiordförande Jan Björklund, (L)

Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven

Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister

Corps diplomatique

H.E. Ambassadör Kai Eide, Norge

H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark

Myndigheter

Överbefälhavaren General Micael Bydén

Landshövding Liselott Hagberg, Södermanlands län

Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län

Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län

Trossamfund

Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Personliga vänner

Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson

Herr Jan-Åke Hansson och Fröken Josephine Yllner

Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt

Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén

Herr Henric Weijber

Herr Jesper Ericsson och Fröken Nathalie Forslund

Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog

Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson

Fröken Cajsa Larsson

Fröken Tiara Larsson

Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson

Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell

Fröken Frida Vesterberg

Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen

Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum

Övriga

Överläkare Sophia Brismar Wendel

Barnmorska Anna Ståhl

Barnmorska Elisabeth Storch

Herrn Hans-Peter Mathes

Icke tjänstgörande hovstater

Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff

Guvernant Ulla-Gitta Kronberg

Fru Eva Andersson

Mentorn Friherrinnan Lena Ramel

Pastor emeritus Erland Ros

Kleresistaten

Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman

Pastor Michael Bjerkhagen

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist

Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke

Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson

Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton

Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander

Ståthållare Staffan Larsson

Överintendent Jan Lindman

Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed

Informationschefen Margareta Thorgren

Hovmarskalken Lars-Erik Tindre

Hovmarskalken Karolin A. Johansson

Ceremonimästaren Kanslichef Odd Zschiedrich

E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren

Hovdamen Fru Harriet Bredelius

Slottsfogde Stefan Wirtén

Hovauditören Advokat Axel Calissendorff

Hovkanslisten Fil.mag. Anita Söderlind

Hovfurir Åke Hovgard

Hovflorist Claes Carlsson

Kammartjänare Tony Carlzon

Taffeltäckare Helene Edström

Taffeltäckare Eva Ohlsson

Lokalvårdare Marita Stenebäck

Lokalvårdare Katja Arkkukangas

Lokalvårdare Keria Said

Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg

Barnavårdslärare Elisabeth Zimmermann

Fru Åse Blomqvist

Kammarherren Docent Magnus Olausson

Kammarherren Teol.dr Per Ström

Kammarherren Friherre Wilhelm Stiernstedt

Kammarherren Direktör Jan Bruzelius

Kungl. Staberna

Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson

Adjutanten Överste Mikael Christoffersson

Adjutanten Kommendörkapten Anna-Karin Broth

Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson

Publicerad: