Arbetsförmedlingen beklagar dödsfallet

Varken Arbetsförmedlingen i Perstorp eller Trelleborgs kommun vill kommentera varför Minoo blev kvar på asylboendet i fem år. De hänvisar till sekretess.

Migrationsverket menar att det var arbetsförmedlingen som hade ansvar för att ordna boende.

– Man bor kvar i Migrationsverkets boenden till dess att man har fått uppehållstillstånd och fram till att en ny bostad anvisats av Arbetsförmedlingen, säger sektionschef Rebecca Bichis, Migrationsverket Region Syd.

Minoo blev kvar på asylboendet på Bäckavägen i Perstorp i fem år. Under cirka fyra år var det Arbetsförmedlingen i Perstorps ansvar att, i samråd med henne, se till att hon placerades ut i en kommun och i förlängningen fick ett eget boende. Minoos dotter, Azadeh, är mycket kritisk till hur hennes mamma behandlades och att det tog lång tid innan hon fick en kommunplacering.

Per Gustavsson, sektionschef på arbetsförmedlingen i Perstorp, vill inte kommentera fallet och hänvisar till sekretess.

”Mycket tragiskt”

– Först av allt vill jag beklaga det som har hänt och det är mycket tragiskt, skriver han i ett mejl.

Sedan följer ett standardsvar som hänvisar till 28:onde kapitlet och 11 paragrafen i Offentlighets och sekretesslagen. Där klargör han att man inte kan svara på frågor om en speciell person. Efter det beskrivs arbetsförmedlingens ansvar.

”Det är vårt ansvar att etablera personerna i det svenska samhället när man erhållit uppehållstillstånd. Man tar hänsyn till utbildnings och arbetslivserfarenhet. Detta för att kunna bosätta där man har störst chans att för arbete eller utbildning.”

I början av 2016 togs det, enligt dottern Azadeh, ett beslut om att Minoo skulle placeras i Trelleborgs kommun. Från och med då tog Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg över ansvaret för att slussa ut Minoo i arbete och eget boende.

Svarar i mejl

Aftonbladet har tagit del av mejlkonversation där det framgår att man erbjöd henne boende på ett vandrarhem.

Vi söker handläggaren på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg som hade hand om Minoos ärende. Han har träffat henne flera gånger. Vid första telefonkontakten lovar han att berätta om alla turer – från a till ö – som han uttrycker det. Om vi ringer tillbaka en annan dag.

Vid nästa tillfälle vi når honom ber han att få ringa upp vid en senare tidpunkt. När tidpunkten har passerat tar vi ny kontakt. Han har inte tid men lovar igen att ringa tillbaka. Det sker inte.

Istället får vi ett mejlsvar av Cecilia Leijon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg, där hon kort förklarar att kommunen inte svarar på frågor om enskilda individer.

I väntan på bättre lösning

Migrationsverket lämnar fler svar om ärendet. Man medger att det skett avhysningsförsök av kvinna sedan ansvaret för hennes boende hamnat hos Trelleborgs kommun. När det inte lyckades så lät man henne bo kvar tills det fanns en bättre lösning.

– Kvinnan gavs information om att flytt från Migrationsverkets boende behövde ske, men hon gavs därefter rådrum att bo kvar till dess att boende av mer permanent karaktär fanns att tillgå i kommunen. Personen bodde kvar i lägenheten till sin död, säger Rebecca Bichis, sektionschef Migrationsverket Region Syd.

”Akuta problem åtgärdas”

Angående standarden på asylboendet och lägenhetens skick hänvisar Migrationsverket till att man inte kommenterar enskilda bostäder.

– Generellt svar är att vi med jämna mellanrum går igenom våra boenden och ser över standarden. Akuta problem åtgärdas så fort vi får kännedom om dem, säger Ulrika Langels, pressinformatör Migrationsverket.

Publisert: