Midsommar – inte så traditionsenligt som man vill tro

1 av 2
NYHETER

Himlen är jämngrå över stora delar av landet. Fast det har väl knappast stoppat svenskarna förut.

Årets mest magiska högtid är här. Men traditionen är inte så gammal som många vill tro.

– En del hävdar att vi firat midsommar sedan hednisk tid, men det finns inga belägg för det. Det är som att säga att man tittade på Kalle Anka på hednisk tid, säger Jonas Engman, etnolog.

Foto: Jonas Engman, entolog vid Nordiska museet.

Midsommar pekas ofta ut som det svenskaste och mest traditionsenliga vi har.

– Vi förknippar midsommar med äldre tider. Men förklaringen till varför vi firar bör man snarare söka i vår egen tid. Vi uppfattar högtider och ritualer som viktiga för att samhället ska hänga ihop. Vi firar dem för att visa upp vilka vi vill vara och vilka vi tycker att vi är. De handlar mer om oss själva och det samhälle vi lever i nu är om äldre tider, säger Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet.

Inga grodor förrän på 1900-talet

Upprinnelsen till midsommarfirandet finns i kopplingen till Johannes Döparen. På medeltiden firades hans dag den 24 juni, vilket var den ursprungliga dagen för midsommaren.

Först under sent 1800-tal började firandet likna det vi håller på med i dag. Då byttes midsommarpålen mot en mer korsformad midsommarstång, man började äta sill och plockade in mängder av lekar och sånger. Inte förrän på 1900-talet började vi dansa runt till ”Små grodorna”.

Rullade sig nakna i daggen

– Något som fortfarande lever kvar från bondesamhället är det magiska skimret över midsommar. Om man var en ung flicka eller kvinna så trodde man att man med olika magiska tekniker skulle få se sin tillkommande, exempelvis genom att lägga sju blomster under kudden, säger Jonas Engman.

Ett annat sätt var att lägga sig naken i gräset tidigt på morgonen – daggen skulle göra att man lättare blev gravid eller att man fick se sin tillkommande. Den med krämpor kunde plocka läkande blomster som ansågs vara extra kraftfulla under midsommarnatten.

– Förmodligen uppfattas midsommarnatten som laddad med magi eftersom den är så lång och ljus, säger Jonas Engman.