Vita huset: låt transsexuella elever välja toalett

avSebastian Hagberg

President Barack Obama.

Transsexuella elever i USA ska få använda den toalett som de anser passar deras könsidentitet.

Annars riskerar skolorna stämning eller indraget stöd, enligt ett nytt förordnande från Obama-administrationen.

– Ingen elev ska behöva känna sig ovälkommen på skolan, säger USA:s utbildningsminister John King Jr.

New York Times har tagit del av förordnandet, som kommer att skickas ut till alla skoldistrikt i USA under fredagen.

Brevet, som är undertecknat av de amerikanska justitie- och utbildningsdepartementen, beordrar skolorna att låta transsexuella elever använda den toalett som de anser passar deras könsidentitet.

Detta för att transpersoner inte ska känna sig ovälkomna, eller tvingas använda toaletter där de inte känner sig trygga.

”Skolor får inte kräva av elever som är transpersoner att utnyttja faciliteter som inte stämmer överens med deras könsidentitet”, heter det i brevet.

Kan ställas inför rätta

Enligt New York Times är förordnandet inte juridiskt bindande – men skolor som bryter mot det kan komma att dras inför rätta eller bli av med sitt statliga bidrag.

– Ingen elev ska behöva känna sig ovälkommen på sin skola eller universitet, säger USA:s utbildningsminister John King Jr.

– Vi måste se till så att våra unga vet att de har rätt till en bra utbildning – utan trakasserier, diskriminering och våld – oavsett vem de är och var de kommer ifrån.

Protesterade mot ”toalettlagen”

Vita husets utspel kommer bara två månader efter att delstaten North Carolina införde den så kallade ”toalettlagen”, som hindrade transpersoner att själva välja om de ville använda herr- eller damtoaletter.

Den nya lagen gjorde att flera kända artister ställde in sina konserter i North Carolina, däribland Bruce Springsteen och Pearl Jam.

ARTIKELN HANDLAR OM