Nya och tidigare statsråd får KU-ris

1 av 4

avOlof Svensson, Pär Karlsson, TT

NYHETER

Inrikesminister Anders Ygeman (S) får kritik på tre punkter i konstitutionsutskottets granskning av regeringen.

Även infrastrukturminister Anna Johansson (S) och den tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) kritiseras.

KU:s årliga granskning av hur regeringen och ministrarna har skött arbetet i förhållande till lagar och regler som styr deras arbete presenterades i eftermiddag.

Ygeman har anmälts till KU i tre ärenden. I ett fall använder ett enigt KU bedömningen "kan inte undgå kritik" . Det gäller att han på ett informellt EU-möte öppnade för att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex i framtiden skulle kunna få gripa in i ett medlemsland mot landets vilja, vilket han inte förankrat i riksdagen.

"Jag får lyssna på kritiken"

Ygeman får även kritik för att två gånger uttalat sig om rättsliga fall på ett sätt som inte är lämpligt Det ena fallet rör en dom i Göteborgs tingsrätt mot två män som stridit för en terrororganisation i Syrien. Uttalandet strider enligt KU mot syftet med kravet på domstolars självständighet i regeringsformen.

– Jag får lyssna på den kritik som KU har riktat. Samtidigt är jag en politiker som försöker svara på frågor och uttrycka min ärliga uppfattning. Kanske måste jag i lite mindre grad än jag gjort hittills svara på frågor som inte är avgjorda av domstol, säger Anders Ygeman.

Fundera på om jag kan svara på alla frågor

I två fall får du kritik för att ha uttalat dig om rättsfall. Varför gjorde du det?

– För att de i första hand handlade om den gällande lagstiftningen var effektiv eller inte och inte om rättsfallet som sådant. Men KU menar nu att det kunde uppfattas som att jag försökte påverka det och då får jag ta till mig den kritiken och se till att det inte händer igen. 

Och Frontex?

– Där har jag lite svårare att se vad det är som KU egentligen kritiserar. Jag ger i ett svar i en intervju svar på frågan på hur jag tror utvecklingen kommer att bli. Men jag måste så klart även i det här fallet ta till mig av kritiken och fundera på om jag kan ge svar på alla frågor jag får. 

Du är en populär minister i mätningarna. Tror du att det här påverkar väljarnas förtroende för dig?

– Jag tror det skulle påverka i större grad om jag valde att inte svara på journalisters frågor och inte gav uttryck för min ärliga uppfattning.

Nya helikoptrar

Den tidigare moderata infrastrukturministers Catharina Elmsäter-Svärd kan "inte undgå kritik" för sitt agerande vid Sjöfartsverkets inköp av nya helikoptrar. Och hennes efterträdare på posten, Anna Johansson (S), får samma betyg – ”kan inte undgå kritik” – för sitt handlade i samband med utbetalningen av stöd till regionala flygplatser.

KU har bland annat också granskat den förra, borgerliga regeringens och den nuvarande regeringens hantering av flyktingkrisen. Man konstaterar att det behövs ett bredare underlag för att bedöma regeringens hantering. Eftersom regeringen själv bestämt sig för att utvärdera agerandet vill KU inte föregripa det arbetet. "Om det finns anledning vid ett senare tillfälle kan frågan tas upp av KU igen." konstaterar KU.

ARTIKELN HANDLAR OM