Id-kontrollerna blir kvar i sommar

NYHETER

Myndigheterna förberedde sig på en kraftig ökning av antalet flyktingar när id-kontrollerna hävs mitt i sommaren.

Nu har riksdagens justitieutskott förberett en ändring av lagen.

– Därmed försvinner den här karenstiden, säger Beatrice Ask (M) ordförande i justitieutskottet.

När Sverige införde id-kontroller på tåg, bussar och flyg sjönk antalet flyktingar som sökte sig till landet drastiskt. Men enligt lagen får id-kontrollerna bara fortgå ett halvår i taget, sedan krävs en karenstid på två veckor.

Aftonbladet har tidigare rapporterat att Migrationsverket förberedde sig på en dramatisk ökning av antalet asylsökande när karenstiden slår in den 4 juli.

Moderaterna har tidigare riktat kritik mot hur lagen är utformad och har krävt att karenstiden hävs. I slutet av april öppnade regeringen för en förändring. Nu har riksdagens justitieutskott tagit fram ett förslag på en lagändring som får karenstiden att försvinna.

Blir ingen paus

– Det kommer innebära att det inte blir någon paus i lagen mitt i sommaren, säger Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet.

Hon fortsätter:

– Vi behöver andhämtning i Sverige. Det är inte bra att det plötsligt öppnas en sluss så det kommer många nya flyktingar när vi inte har klart med boende, utbildning och annat för de 100 000-tals människor som redan finns på plats.

Ett syfte med karenstiden var att lagen om id-kontroller skulle utvärderas. Beatrice Ask ser däremot ingen risk att utvärderingen nu uteblir.

– Det är en skyldighet för regeringen att kontinuerligt utvärdera lagen, säger hon.

Riksdagen kommer inom kort att fatta det formella beslutet om att ta bort karenstiden. Aftonbladet har även sökt Mats Pertoft (MP), vice ordförande i justiteutskottet.