Beväpnade män intog EU-kontor

NYHETER

Gaza: Militanta palestinier krävde ursäkt för Muhammed-bilder

Foto: Beväpnade män omringade i dag EU-parlamentet i Gaza i protest mot Muhammed-teckningarna.

EU:s kontor i Gaza omringades i dag av beväpnade palestinska män, rapporterar Reuters.

De krävde att kontoret skulle stängas i protest mot att karikatyrer av profeten Muhammed publicerats i europeiska tidningar.

Senare drog sig männen tillbaka.

De beväpnade männen krävde en ursäkt inom 48 timmar för de danska teckningarna.

– Den här platsen är stängd tills regeringen framför en ursäkt, sade en talesman för gruppen.

Männen som kom från Islamiska jihad och en väpnad gren av al-Fatah, sköt i luften när de tog sig över murarna som omger EU-kontoret.

Senare drog sig de beväpnade männen från Islamiska jihad och al-Aqsa-martyrernas brigader tillbaka.

”En skymf”

De militanta palestinierna utanför EU-kontoret i Gaza krävde en ursäkt av regeringarna i Danmark, Norge och Frankrike för publiceringarna av Muhammed-karikatyrerna som de anser vara en skymf mot muslimer, enligt AP.

”Alla medborgare och diplomater från dessa länder kan ses som mål för Kommittéerna för folkligt motstånd (PRC) och al-Aqsamartyrernas brigader”, heter det i en gemensamt uttalande från de två grupperna.

En talesman för PRC, Abu al-Mudjahid, understryker att hoten omfattar alla norska, danska och franska medborgare i de palestinska områdena och att det i högsta grad är allvarligt menat.

”Vi kräver att dessa tre länders kontor och konsulat stängs. Om det inte sker kommer vi inte att tveka att förstöra dem”, heter det i meddelandet.

De båda grupperna kräver också bojkott av norska, danska och franska varor och varnar alla för att sälja dem.

PRC är en väpnad islamisk grupp medan al-Aqsamartyrernas brigader har sitt ursprung i al-Fatah, den största palestinska gruppen.

Norsk redaktör ångrar sig

Vebjörn Selbekk, chefredaktör för den norska tidningen Magazinet, säger nu också att han inte skulle ha tryckt Muhammed-karikatyrerna om han hade vetat vilka reaktioner de skulle orsaka.

”Det är klart att jag ångrar att vi genom att trycka de här teckningarna faktiskt har utsatt norska medborgare, mig själv och min familj för fara. Samtidigt kan jag inte ångra att jag utnyttjade mig av min grundlagsfästa yttrandefrihet”, säger Selbekk till tidningen Dagbladet.

Han tillägger att Muhammed-saken väcker frågor om det faktiskt finns yttrandefrihet i Norge.

”Att jag nu måste framträda och säga att jag inte skulle ha tryckt de omstridda bilderna igen därför att konsekvenserna är så allvarliga visar ju att yttrandefriheten är den förlorande parten.”

Den kristna veckotidningen Magazinet beslöt sig för att följa i Jyllands-Postens spår och publicera de tolv teckningarna med samma motivering som den danska tidningen – att pröva yttrandefrihetens gränser.

Möter ambassadörerna

Koranen förbjuder inte avbildning av heligförklarade eller vanliga människor, men av sed är sådana bilder förbjudna i religiösa sammanhang.

Från Köpenhamn rapporterar Ritzau att statsminister Anders Fogh Rasmussen och utrikesminister Per Stig Möller på fredagen möter alla ambassadörer i Danmark för att orientera dem om situationen rörande Muhammed-teckningarna.

TT