Gamlingar ska vägas in

NYHETER

Så vill kd förhindra fler vårdskandaler

Som reaktion på vårdskandalen då en kvinna förlorade tio kilo på kort tid kommer kristdemokraterna med ett nytt förslag:

Invägning - på äldreboenden.

– En viktkontroll som görs en gång i månaden skapar en trygghet för både de gamla, deras anhöriga och personalen, säger Maria Larsson, vice ordförande för kd, till aftonbladet.se.

Läkemedelsförgiftning

Kd föreslår en obligatorisk, regelbunden viktkontroll på samtliga svenska äldreboenden.

Det är vårdskandalen på ett småländskt äldreboende, då en kvinna på kort tid gick ner från 54 till 44 kilo på grund av en depression, som fått kristdemokraterna att reagera.

Enligt Maria Larsson kan en rejäl viktminskning påverka en äldre människa negativt i flera bemärkelser. Exempelvis kan den gamlas medicin bli feldoserad.

– Det kan i värsta fall leda till läkemedelsförgiftning.

Om den gamla är envis, och inte vill bli vägd?

– Personalen är ofta duktig på att lirka och trixa för att gå de gamla med sig. Men det är viktigt att det sker med bibehållen respekt för den gamla, säger Maria Larsson.

Mia Carron