Kraftig ökning av barnmisshandel

NYHETER

- och det är mamma eller pappa som slår

Förra året anmäldes 1 100 fall av misshandel mot barn mellan noll och sex år.

Antalet fall av barnmisshadel har ökat stort de senaste åren. Och oftast är det barnets mamma eller pappa som slår.

– En del föräldrar har svårt att orka med sin situation, säger barnombudsmannen Lena Nyberg till aftonbladet.se.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäls allt fler fall av misshandel mot små barn, mellan noll och sex år gamla, i Sverige.

Relativt sett är det många kvinnor - en tredjedel av de misstänkta - som gör sig skyldiga till barnmisshandel. Och i 90 procent av fallen är det en person som står barnet nära, oftast en förälder eller styvförälder, som utsätter barnet för våld.

Otrygghet

Vilket bara gör saken än värre.

– När den som ska stå för trygghet och stabilitet samtidigt är den som är farlig, leder det till en enorm otrygghet hos barnet, säger Åsa Landberg, psykolog vid Rädda Barnen, till aftonbladet.se.

Orsakerna till att en förälder slår sitt barn är ofta komplicerade. Enligt Åsa Landberg kan man generellt säga att det som leder till press hos föräldern kan leda till fara för barnet. Till exempel är barn i fattiga familjer oftare utsatta för misshandel. Liksom handikappade, sjuka eller skrikiga, ”jobbiga” barn.

– Det är absolut ingen ursäkt, men det kan vara en del av förklaringen, säger Åsa Landberg.

Barnombudsmannen Lena Nyberg håller med. Hon säger att det är viktigt att fokusera på stöd till föräldrar som har svårt att klara sin situation.

– Risken är att man inte gör det som är klokt, utan använder sig av våld mot barnet istället, säger hon till aftonbladet.se.

”Barn dör varje år”

För en förälder som känner att han eller hon befinner sig i riskzonen, gäller det att försöka få avlösning eller hjälp med barnet. Personer i barnets omgivning som misstänker att barnet far illa, måste i högre grad än i dag våga anmäla, anser Åsa Landberg.

– Vi är väldigt rädda att lägga oss i. Men det kan få allvarliga konsekvenser för barnet, säger hon.

– Barn dör varje år till följd av misshandel. Men det finns också många som får permanenta hjärnskador, plus naturligtvis psykiska problem.

Läs mer:

Mia Carron