Du ska ha makten över ditt eget liv

NYHETER

Fredrik Malm, ordförande för LUF, om varför du ska rösta på folkpartiet

Foto: ulf höjer

Folkpartiet är Sveriges liberala parti och vi tar vår utgångspunkt i den enskilda människan och vi ser till varje individs utvecklingsmöjligheter. Därför blir Folkpartiet en unik och suverän kombination av frihet för varje människa att forma sitt liv och samtidigt kombinera det med ett socialt ansvarstagande för de människor som behöver hjälp.

Detta gör att skolan är så oerhört viktigt. Det är i skolan som du formar grunden för det liv som du sedan kommer att leva. För att alla individer ska kunna få ett så bra liv som möjligt måste skolan innehålla mer kunskap, det ska vara lugn och ro i klassrummet och lärarnas status måste öka.

Folkpartiet har föreslagit att det ska införas en läsa-, skriva- och räknagaranti i skolan. I folkpartiets skola ska ingen lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva eller räkna. Skolan ska fokusera på kunskap, det är dags att skrota flumskolan.

För att du ska få makten och friheten att påverka ditt liv underlättar det om du har ett riktigt jobb. Vi måste få fler i arbete och skapa fler riktiga jobb. Riktiga jobb får vi genom att göra det enklare och billigare för företagen att anställa. Samtidigt måste företagsklimatet förbättras så det skapas fler företag, som i sin tur kan anställa fler personer.

I Sverige ska du veta att det finns ett skyddsnät som tar hand dig om du skulle bli sjuk, råkar ut för en kris i livet eller av någon annan oförutsett anledning inte kan försörja dig. Om du blir sjuk eller arbetslös under en kortare tid ska du inte behöva sälja ditt hem eller drastiskt förändra ditt liv. Därför måste vi upprätt hålla höga nivåer i våra försäkringssystem så att människor känner sig trygga.

För mig som liberal är det självklart att rösta på folkpartiet. Folkpartiet är garanten inom den borgliga alliansen för att vi får en bättre skola, behåller våra trygghetssystem och för att det skapas bättre förutsättningar för företagen och företagandet i Sverige. Därför röstar jag på folkpartiet.

Balla fakta/Fredrik

3 filmer

3 låtar

3 böcker

Läs chattet med Fredrik Malm

Fredrik Malm , Ordförande i Liberala ungdomsförbundet