Björn Borgs mamma och pappa krävs på 14 milj kr

1 av 2
NYHETER

Björns Borgs föräldrar krävs på 14 miljoner kronor av skattemyndigheterna.

Det handlar om intäkter från Borg-produkter som placerats i ett bolag i Nederländska Antillerna.

Pengar som ska beskattas i Sverige, enlig skattemyndigheten.

Enligt Dagens Nyheter kräver skattemyndigheten bolaget RMB, som i Rune och Margareta Borg, Björns föräldrar, på 14 miljoner kronor i uteblivna skatter.

Enligt DN har skattemyndigheten krävt in deklarationer av inkomsterna för åren 1998 -2001. Något som bolaget vägrat. I stället har bolaget skönstaxerats till 36 miljoner kronor.

Får fem procent

Beslutet togs redan 2004.

Det svenska bolaget WBM, World Brand Management, äger rätten till namnet Björn Borg. För varje produkt WBM godkänner - allt från kalsonger till parfym - får det holländska bolaget Fabulous Licensing i Holland, fem procent av produktens försäljningspris. Dagens Nyheter skriver att 93 procent av Fabulous Licensings inkomster går vidare till RMB i Nederländska Antillerna.

Skattemyndigheten hävdar att konstruktionen bara syftar till att undvika skatt på inkomster i Sverige, och kräver därför RMB på 14 miljoner kronor.

Familjen Borgs advokater hävdar att det handlar om ett självständigt bolag. Något Skattemyndigheten avfärdar.

Fortsätter dra in pengar.

Lennart Kasvi