Får hedersmord stöd av islam?

NYHETER

Frågor och svar om islamsk kvinnosyn

Foto: Ramadan i Malmö.

Varför bär muslimska kvinnor slöja

-Det kan synas lite motsägelsefullt. En del kvinnor skulle säga "för att det står i koranen". Andra skulle ta avstånd från huvudduken med motiveringen att Koranen inte ger några klara regler för hur kvinnor bör klä sig, utan den uppmanar bara kvinnor och män att klä sig anständigt.

Måste kvinnor bära slöja?

-Traditionellt har flickor inte behövt använda slöja förrän i puberteten. I många kulturer (inklusive muslimska) har det ansetts relevant att täcka kvinnors attribut med kläder, med motiveringen att man inte ska uppmuntra den sexuella fantasin hos män.

Hur är det med mannens klädsel?

-Män bör bära byxor eller dräkt som går nedanför knäna. Överkroppen bör också vara klädd. Kläderna ska inte vara åtsmitande och det anses som en dygd att vara hel, ren och välluktande. En man ska inte bära guldsmycken. En del anser att man bör imitera Muhammeds utseende och låta skägget växa.

Får män ha flera fruar?

-Polygami är tillåtet. Traditionellt ses äktenskapet som ett kontrakt mellan brudens manliga företrädare och brudgummen. Det behövs ingen vigselförrättare. Det är individerna själva eller släkterna som gör upp kontraktet. Det innebär att polygami är tillåtet utan att det är officiellt känt för myndigheterna.

-En muslimsk man kan ha upp till fyra fruar enligt Koranen.

Hur ska man förstå det kvinnoförtryck som finns?

-I den traditionella religiösa rätten finns det inom islam ganska tydliga drag av patriarkalt tänkande, som utgår från att det bör göras en åtskillnad mellan könen. I enlighet med FN-deklarationen kan de traditionella reglerna ses som klart diskriminerande. Mannen ses som familjens "imam", de religiösa plikterna åvilar honom, barnen räknas till mannens familj och faller under hans bestämmanderätt. Fadern är barnens ombud även om kvinnan har vårdnaden samt att mannen har rätt till skilsmässa vilket inte hustrun har.

-Kvinnan har däremot full rätt till sin egendom, hemgift och arbetsinkomst, vilket använts som skäl till att mannen hindrat kvinnan att arbeta utanför hemmet.

Får hedersmord stöd av islam?

-Företeelsen är ytterst kontroversiell och den väcker starka känslor, också hos många troende muslimer, när förövarna ofta hänvisar till sin kultur eller religion för att försvara sina handlingar.

-För många troende muslimer är hedersmord totalt oförenligt med islam och ett brott mot Guds lag. Men i ett lokalt sammanhang är det möjligt att hedersmord uppfattas som påbjudet av religionen. I flera länder finns uppfattningen om att vakthållningen om familjehedern kan utgöra en förmildrande omständighet vid våldsbrott.

Islams fem pelare:

Tre heliga städer:

Läs mer:

Tidigare:

I dagens islamskola ska vi med hjälp av Jan Hjärpe, 63, professor i islamologi, titta närmare på islams många gånger omstridda kvinnosyn. Varför bär kvinnor slöja? Och hur ska männen klä sig egentligen? Svaren på dessa frågor, och några andra får du i den tredje delen av fyra i Aftonbladets islamskola.

Anders Haraldsson