”Vi politiker har varit fega under många år”

NYHETER

Anders Wijkman (kd) chattade om trängselavgifter, växthusgaser och gud

Foto: henry lundholm
Anders Wijkman är kristdemokrat och sitter i EU-parlamentet. Han är ansvarig för klimatfrågor i EU.

   Anders Wijkman säger: nu är jag på plats

Anders säger: Hej Anders!

Jag undrar hur ni ser på klimatpolitiken i en längre process?

Jag anser inte att enskilda individer ska sortera sopor för att ändra klimatet, även om det gör en liten förbättring. Jag mennar att det är företagen som hela tiden står under profitbegäret och inte vill eller kan ta hänsyn till miljön. Hur ser du på det? Tack för ordet.

   Anders Wijkman säger: Självklart har företagen ett stort ansvar att erbjuda produkter - tex fordon - som är så litet skadliga ur klimatsynpunkt som mmöjligt. Där har vi politiker varit fega under många år. Jag menar att vi bör ställa tvingande krav på långt effektivare motorer. Men även vi konsumenter har ett ansvar. Det finns redan idag mängder med alternativ till de bensinslukande biularna. Även på anddra områden, typ kylskåp, tvättmaskiner finns energisnåla alternativ.

Alesia säger: Vad tycker du om trängselavgifterna? Och hur kommer miljöpolitiken att förändras om maktalliansen vinner valet, enligt dig?

   Anders Wijkman säger: Jag tycker att trängselskatten genomfördes på ett tveksamt sätt. Billström hade lovat att ej införa en sådan skatt men gjorde så för att bli chef i Stadshuset. Jag tycker också att det är fel att det är en skatt. Det borde vara en avgift som går tillbaka till regionen för att förbåttra kollektivtrafiken, förstärka leder mm Men som princip är jag för trängselavgifter. Dwe behövs i stora städer för att hantera köer och utslåpp. Vad gäller Alliansens miljöpolitik är det en enormt stor fråga. På många områden finns en betydande samsyn med regeringen - vilket är bra just på miljöområdet. Det vore för hemskt om vi inte var eniga om mycket just där. Jag tror att Alliansen skulle jobba aktivare med Östersjöfrågorna. När det gäller de globala klimat-och miljöfrågorna återstår en del diskussioner innan vi är färdiga med ett tydligt program. Men summa summarum hoppas jag att vi skall kunna svara för en ambitios miljöpolitik. Det behövs!

bollkalle säger: tjenare, om eu bara står för 14 procent av miljögifterna som förvärrar klimatet, var kommer då resten ifrån?

   Anders Wijkman säger: EU svarar för 14% av utsläppen av växthusgaser, dvs sådana utsläpp som påverkar klimatet. USA svarar för 25%, Kina för drygt 15% och sedan fördelas utsläppen på övriga länder. För att agera effektivt måste vi inom EU få med oss de andra länderna, inte minst USA, Kina, Indien m fl Det blir en svår nöt men måste gå!

Johanna säger: Miljön är uppenbarligen viktig för dig?Hur märks det i ditt vardagliga liv?

   Anders Wijkman säger: Bra fråga. Jag kör en etanolbil sedanm några år. Jag är medveten om vad jag köper och undviker sådant där jag vet att energi-och resursförbrukningen är stor. Mitt stora minus är mina mångas flygresor. Men jag måste ju till Bryssel ofta för att sköta mitt jobb. Men jag hoppas att vi kan minska resandet och använda vidoe-och telefonkonferenser mera. Imorgon tex skulle jag vara på ett klimatmöte i Lodon men löser det via videolänk istället.

Emil säger: Vad anser du om miljöpartiets miljöpolitik, håller du med om mycket i deras sätt att ha en tydlig miljöaspekt i de flesta politiska frågor?

   Anders Wijkman säger: Jag delar många av deras åsikter. Men jag förstår inte att dom vill att Sverige skall gå ut ur EU. Hur skall vi kunna klara många av de stora problemen - som alla är gränsöverskridande - om vi inte samarbetar nära med våra grannar. För mig är EU-samarbetet ingalunda perfekt men det funkar hyggligt påp miljöområdet. Jag ser inget alternativ där

Tobbe säger: Hej Anders! tycker du att det är rätt att Peter Eriksson förespråkar för att inte ha så stora bensintörstiga bilar, när han själv

han en jeep?

   Anders Wijkman säger: Tja, litet av dubbelmoral är det allt. Nu vet jag att han bor på landet och kanske nehöver terränggående fordon. Men även bland dessa fordon finns energisnåla alternativ.

ellie säger: när kommer växthuseffekten att påverka oss farligt?

   Anders Wijkman säger: Ingen kan riktigt säga det med säkerhet. Och det beror också på vad du menar med farligt. Redan nu ser vi allvarliga effekter, genom värmeböljor, hårda stormar, översvämningar o s v Men det verkligt allvarliga vore om de stora landisarna på Grönland smälte snabbt. Då skulle havsvattennivån öka med många meter. Det händer inte imorgon men det kan mycket väl hända inom ett par,tre decennier. Under alla förhållanden får vi räkna med obehagliga överraskningar och därför alla skäl att begränsa utsläppen!

Alesia säger: Varken KD, Fp eller M tycker att höga bensin skatter är bra, vad tycker du? Kommer bensinskatten att sänkas om borgligheten vinner valet? Och tycker du att skattesystemet bör ändras så att miljöskatter ersätter skatt på arbete?

   Anders Wijkman säger: Jag är i princip för skatteväxling, dvs att steg för steg ersätta skatt på arbete med skatt på energi-och resursförbrukning. Men det bör helst göras på europanivå så att vi inte får stora skillnader i konkurrenshänseende mellan olika länder och företag. När oljepriset stiger är det kanske mindre aktuellt att höja bensinskatten. Höga skatter är inget självändamål. Men skatten skall ha en styrande effekt, dvs hjälpa oss att sänka utsläppen. Den nuvarande skatten är inte utformad så och det bör vi ändra på.

Anders säger: Hej igen!

Tror du att företagen kommer gå med på att köpa bättre maskiner, när det kanske är lättare att flytta företaget?

   Anders Wijkman säger: Bra fråga. Vi lever idag i en rörlig - för att inte säga smått kaotisk värld. En del produktion kommer att flytta ut, det ser vi redan. Det är svårt att konkurrera med löner i Kina el Indien som ligger på 1/20 av våra löner. Jag tror och hoppas att vi skall kunna utveckla smarta produkter - gärna miljöanpassade - som kan ta över och ersätta de företag som flyttar.

bishop säger: hej, varför har du hoppat mellan partierna? har du inte varit både moderat och folkpartist förut? varför har du valt kd?

   Anders Wijkman säger: Jag var moderat under 1970-talet. Sedan sysslade jag med annat än politik i mer än 20 år, bl a Röda Korset och FN. Sedan övertalades jag år 199 att ställa upp för kd i EU-valet. Inget lätt beslut att bli politiker igen. Jag hoppas jag gör nytta på mitt sätt genom att driva miljö-och klimatfrågor samt bistånds-och humanitära frågor hårt. Kd har givit mig stort spelrum för detta och det fungerar bra. Vad gäller folkpartiet var det en del människor där 1994 som föreslog att jag skulle bli ordförande efter Bengt Westerberg men jag taclkade nej. Förslaget var ingalunda mitt.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

tjoff säger: tror du på gud? står det nåt om miljön i bibeln?

   Anders Wijkman säger: Jag tror på en högre mening med våra liv. Jag tror på och försöker verka för det goda, det positiva och det livsbejakande i tillvaron Men jag tror inte på Gud i kyrkans mening. Det finns massor av olika referenser till naturen och miljön i Bibeln. Både att vi skall ta för oss och dominera naturen, men också att vi har ett ansvar för skapelsen och att förvalta jorden och dess resurser väl. Jag försöker leva som den senare tolkningen, dvs förvalta väl. Och där har vi långt kvar. Jag önskar också att kyrkorna var mer aktiva i dessa frågor!

Moderator säger: Tack Anders Wijkman och tack alla ni som ställde frågor

   Anders Wijkman säger: Tack själv! Trevliga och intressanta frågor!